Skip to main content
Go Search
Home
Notification
Enquiry
Contact
Vietnamese
  

Search document:
View document from: Select a date from the calendar. Image To : Select a date from the calendar. Advanced Search
   

 Result

Found 728 item(s)

SummaryFilter
Country
35/2014/TT-BNNPTNT31/10/2014Circular is aim to categorize the list of pests to be quarantined
Vietnam
36/2014/TT-BNNPTNT31/10/2014Circular on Promulgation of pest risk analysis procedures for plants and plant origin products before being imported into Viet Nam
Vietnam
33/2014/TT-BNNPTNT30/10/2014Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
Vietnam
34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT27/10/2014Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
Vietnam
30/2014/TT-BNNPTNT05/09/2014Circular promulgating list of regulated articles; list of regulated articles subject to pest risk analysis before importing into Vietnam
This circular will fully replace the Circular No. 39/2012/TT-BNNPTNT of August 13, 2012 and Circular No. 40/2012/TT-BNNPTNT of August 15th, 2012 of Minister of Agriculture and Rural Development for publishing the list of regulated articles and the list of regulated articles subject to pest risk analysis before importing into Vietnam
Vietnam
16/2014/TT-BNNPTNT05/06/2014Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
Vietnam
1971/QD-BYT04/06/2014Quyết định 1971/QĐ-BYT ngày 4/6/2014 của Bộ Y tế thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Vietnam
17/VBHN-BNNPTNT25/04/2014Quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
Vietnam
15/VBHN-BNNPTNT11/04/2014Ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y
Vietnam
13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT09/04/2014Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Vietnam
07/VBHN-BNNPTNT25/02/2014Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y
Vietnam
08/VBHN-BNNPTNT25/02/2014Ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng
Vietnam
09/VBHN-BNNPTNT25/02/2014Ban hành Quy định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu
Vietnam
10/VBHN-BNNPTNT25/02/2014Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y
Vietnam
12/VBHN-BNNPTNT25/02/2014Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y
Vietnam
1 - 15 Next
 
 

Vietnam Sanitary and Phytosanitary Notification Authority and Enquiry Point
Address: Room 105A - A10 - No 2- NgocHa- BaDinh- HaNoi
Phone:084-4-37344764; Fax:(084)-4-37349019

Email:
spsvietnam@mard.gov.vn


The Portal has been developed with the assistance of MUTRAP II, funded by the European Union