Skip to main content
Go Search
Home
Notification
Enquiry
Contact
Vietnamese
  

Search document:
View document from: Select a date from the calendar. Image To : Select a date from the calendar. Advanced Search
   

 Result

Found 744 item(s)

SummaryFilter
Country
34/2015/TT-BNNPTNT12/10/2015Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật đư
Vietnam
33/2015/TT-BNNPTNT08/10/2015Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Vietnam
31/2015/TT-BNNPTNT06/10/2015Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuô
Vietnam
29/2015/TT-BNNPTNT04/09/2015Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Vietnam
22/VBHN-BNNPTNT20/07/2015Hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Vietnam
23/2015/TT-BNNPTNT22/06/2015Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
Vietnam
21/2015/TT-BNNPTNT08/06/2015Về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Vietnam
16/VBHN-BNNPTNT05/05/2015Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Vietnam
04/VBHN-BNNPTNT27/04/2015Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
Vietnam
10/VBHN-BNNPTNT27/04/2015Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
Vietnam
12/2015/TT-BNNPTNT16/03/2015Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
Vietnam
11/2015/TT-BNNPTNT10/03/2015Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
Vietnam
08/2015/TT-BNNPTNT02/03/2015Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu
Vietnam
06/2015/TT-BNNPTNT14/02/2015Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
Vietnam
03/2015/TT-BNNPTNT29/01/2015Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Vietnam
1 - 15 Next
 
 

Vietnam Sanitary and Phytosanitary Notification Authority and Enquiry Point
Address: Room 105A - A10 - No 2- NgocHa- BaDinh- HaNoi
Phone:084-4-37344764; Fax:(084)-4-37349019

Email:
spsvietnam@mard.gov.vn


The Portal has been developed with the assistance of MUTRAP II, funded by the European Union