Skip to main content
Go Search
Home
Notification
Enquiry
Contact
Vietnamese
  

Search document:
View document from: Select a date from the calendar. Image To : Select a date from the calendar. Advanced Search
   

 Result

Found 706 item(s)

SummaryFilter
Country
53/2013/TT-BNNPTNT12/12/2013Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn
Vietnam
48/2013/TT-BNNPTNT12/11/2013Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
Vietnam
40/2013/TT-BNNPTNT05/09/2013Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Vietnam
24/2013/TT-BYT14/08/2013Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế
Vietnam
39/2013/TT-BNNPTNT12/08/2013Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
Vietnam
38/2013/TT-BNNPTNT09/08/2013Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Vietnam
37/2013/TT-BNNPTNT02/08/2013Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; ban hành Danh mục sản phẩm xử lý, c
Vietnam
20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT01/08/2013Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT “Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước”
Vietnam
32/2013/TT-BNNPTNT14/06/2013Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
Vietnam
31/2013/TT-BNNPTNT12/06/2013Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống
Vietnam
28/2013/TT-BNNPTNT31/05/2013Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
Vietnam
11/2013/TT-BYT23/05/2013Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Vietnam
26/2013/TT-BNNPTNT22/05/2013Quản lý giống thủy sản
Vietnam
21/2013/TT-BNNPTNT17/04/2013Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Vietnam
18/2013/TT-BNNPTNT14/03/2013Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Vietnam
1 - 15 Next
 
 

Vietnam Sanitary and Phytosanitary Notification Authority and Enquiry Point
Address: Room 105A - A10 - No 2- NgocHa- BaDinh- HaNoi
Phone:084-4-37344764; Fax:(084)-4-37349019

Email:
spsvietnam@mard.gov.vn


The Portal has been developed with the assistance of MUTRAP II, funded by the European Union