Skip to main content
Go Search
Home
Notification
Enquiry
Contact
Vietnamese
  

Search document:
View document from: Select a date from the calendar. Image To : Select a date from the calendar. Advanced Search
   

 Result

Found 738 item(s)

SummaryFilter
Country
21/2015/TT-BNNPTNT08/06/2015Về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Vietnam
16/VBHN-BNNPTNT05/05/2015Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Vietnam
04/VBHN-BNNPTNT27/04/2015Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
Vietnam
10/VBHN-BNNPTNT27/04/2015Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
Vietnam
12/2015/TT-BNNPTNT16/03/2015Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
Vietnam
11/2015/TT-BNNPTNT10/03/2015Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
Vietnam
08/2015/TT-BNNPTNT02/03/2015Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu
Vietnam
06/2015/TT-BNNPTNT14/02/2015Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
Vietnam
03/2015/TT-BNNPTNT29/01/2015Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Vietnam
01/2015/TT-BNNPTNT22/01/2015Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Vietnam
35/2014/TT-BNNPTNT31/10/2014Circular is aim to categorize the list of pests to be quarantined
Vietnam
36/2014/TT-BNNPTNT31/10/2014Circular on Promulgation of pest risk analysis procedures for plants and plant origin products before being imported into Viet Nam
Vietnam
33/2014/TT-BNNPTNT30/10/2014Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
Vietnam
34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT27/10/2014Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
Vietnam
30/2014/TT-BNNPTNT05/09/2014Circular promulgating list of regulated articles; list of regulated articles subject to pest risk analysis before importing into Vietnam
This circular will fully replace the Circular No. 39/2012/TT-BNNPTNT of August 13, 2012 and Circular No. 40/2012/TT-BNNPTNT of August 15th, 2012 of Minister of Agriculture and Rural Development for publishing the list of regulated articles and the list of regulated articles subject to pest risk analysis before importing into Vietnam
Vietnam
1 - 15 Next
 
 

Vietnam Sanitary and Phytosanitary Notification Authority and Enquiry Point
Address: Room 105A - A10 - No 2- NgocHa- BaDinh- HaNoi
Phone:084-4-37344764; Fax:(084)-4-37349019

Email:
spsvietnam@mard.gov.vn


The Portal has been developed with the assistance of MUTRAP II, funded by the European Union