Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Chlorfenapyr, Pesticide Tolerance. Final Rule.


Mã WTO G/SPS/N/USA/2977
Ngày thông báo 05/02/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Chlorfenapyr, Pesticide Tolerance. Final Rule.
Tóm tắt

This  regulation  establishes  tolerances  for  residues  of chlorfenapyr,  4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-  (trifluromethyl)-1Hpyrrole-3-carbonitrile, in or on tea, dried.

Sản phẩm Tea, dried; and vegetable, fruiting, group 8-10
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA2977.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng