Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Amendment the Standards and Specifications for Foods and Food Additives..


Mã WTO G/SPS/N/JPN/592
Ngày thông báo 30/07/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Amendment the Standards and Specifications for Foods and Food Additives..
Tóm tắt

Revision  of  the  existing  use  standards  for  Sodium  Selenite  and Biotin.

Sản phẩm Food additive (Sodium Selenite and Biotin)
Quốc gia Japan

Tệp đính kèm:
NJPN592.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng