Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Proposed Maximum Residue Limit: Ethafluralin (PMRL2018-35).


Mã WTO G/SPS/N/CAN/1200
Ngày thông báo 28/08/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Proposed Maximum Residue Limit: Ethafluralin (PMRL2018-35).
Tóm tắt

The  objective  of  the  notified  document  PMRL2018-35  is  to consult  on  the  listed  maximum  residue  limits  (MRLs)  for  ethafluralin  that  have  been proposed by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency (PMRA). 
MRL (ppm)1   Raw Agricultural Commodity (RAC) and/or Processed Commodity
0.05  Dry chickpeas, hemp seeds
1ppm = parts per million

Sản phẩm Pesticide ethafluralin in or on dry chickpeas and hemp seeds (ICS Codes: 65.020, 65.100, 67.040, 67.060, 67.200)
Quốc gia Canada

Tệp đính kèm:
NCAN1200.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng