Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1377 authorising the change of the conditions of use of the novel food astaxanthin-rich oleoresin from Haematococcus pluvialis algae under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470


Mã WTO G/SPS/N/EU/508
Ngày thông báo 23/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1377 authorising the change of the conditions of use of the novel food astaxanthin-rich oleoresin from Haematococcus pluvialis algae under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Tóm tắt

On the basis of an underpinning opinion of the European Food Safety Authority (EFSA) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5993, the measure authorises the use of astaxanthin-rich oleoresin from Haematococcus pluvialis algae in food supplements that are intended for the general population above the age of 14 years. 

Sản phẩm Astaxanthin-rich oleoresin from Haematococcus pluvialis algae
Quốc gia European Union

Tệp đính kèm:
NEU508.pdf

Thông báo khác:


Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 58
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 58