Skip to main content
Go Search
Trang chủ
Thông báo
Cảnh báo
Hỏi đáp
Thỏa thuận song phương
Liên hệ
English
  


Trang thông tin chính thức của Văn phòng SPS Việt Nam - Vụ Hợp Tác Quốc Tế - Bộ NN&PTNT

 Văn bản về lĩnh vực SPS

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐỘNG VẬT

 

 

 

·       Văn bản quy định chung

·       Văn bản về Thuốc Thý Y

·       Văn bản về giống vật và thức ăn chăn nuôi

·       Văn bản quy định phòng chống và kiểm dịch thú y

·       Văn bản về kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm

 

 

 

1.  Những văn bản chung

 

TT

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Tiêu đề

Nội dung

1

17/VBHN-BNNPTNT

25/4/2014

Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Chi tiết

2

12/VBHN-BNNPTNT

25/2/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Chi tiết

3

18/2004/PL-UBTVQH11

 

29/4/2004

Pháp lệnh Thú Y

Chi tiết

4

119/2008/NĐ-CP

28/11/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y  

Chi tiết

5

154/2006/NĐ-CP

25/12/2006

Nghị định 154/2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ

Chi tiết

6

73/2006/TT-BNN

 2006

Hướng dẫn Nghị định số 153/2006/NĐ-CP

Chi tiết

7

20/2006/QĐ-BTC

31/3/2006

về việc sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Chi tiết

8

06/2006/QĐ-BNN

23/01/2006

Ban hành Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Chi tiết

9

33/2005/NĐ-CP

 

15/3/2005

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Chi tiết

10

129/NĐ-CP

17/10/2005

Nghị định 129/NĐ-CP về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y

Chi tiết

11

128/NĐ-CP

11/10/2005

Nghị định 128/NĐ-CP về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Chi tiết

 

 

2. Văn bản về Thuốc Thú Y

 

 

TT

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Tiêu đề

Nội dung

1

14/VBHN-BNNPTNT

25/2/2014

Thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm  sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

Chi tiết

2

10/VBHN-BNNPTNT

25/2/2014

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

Chi tiết

3

08/VBHN-BNNPTNT

25/2/2014

Ban hành Danh mục thuốc, hoá chất,

kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Chi tiết

4

07/VBHN-BNNPTNT

25/2/2014

Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Chi tiết

5

28/2013/TT-BNNPTNT

31/05/2013

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam 

Chi tiết

6

37/2012/TT-BNNPTNT

30/07/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Chi tiết

7

25/2012/TT-BNNPTNT

22/06/2012

Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Chi tiết

8

08/2012/TT-BNNPTNN

13/02/2012

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

Chi tiết

9

03/2012/TT-BNNPTNT

16/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng  

Chi tiết

10

47/2010/TT- BNNPTNT

22/07/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 

Chi tiết

11

64/2010/TT-BNNPTNT

04/11/2010

 Về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam 

Chi tiết

12

28/2010/TT-BNNPTNT

04/5/2010

Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2010

Chi tiết

13

20/2010/TT-BNNPTNT

02/04/2010

Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Chi tiết

14

19/2010/TT-BNNPTNT

02/04/2010

Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Chi tiết

15

51/2009/TT-BNNPTNT

21/08/2009

Thông tư quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản

Chi tiết

16

15/2009/TT-BNN

17/03/2009

Thông tư ban hành thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Chi tiết

17

03/2009/TT-BNN

14/1/2009

Thông tư quy định ghi nhãn mác thú y 

Chi tiết

18

99/2007/QĐ

3/12/2007

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y 

Chi Tiết

19

72/2007/QĐ/BNN

 

06/8/2007

Ban hành quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Chi tiết

20

71/2007/QĐ/BNN

06/8/2007

Quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

 

Chi tiết

21

50/2007/QĐ-BNN

31/5/2007

Công bố Danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành  tại Việt Nam đợt I năm 2007

 

Chi tiết

22

12/2007/QĐ-BNN

06/02/2007

Công bố danh mục TTY được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại VN

 

Chi tiết

23

11/2007/QĐ-BNN

06/02/2007

Công bố danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

 

Chi tiết

24

05/2006/QĐ-BNN

 31/12/2006

Công bố danh mục thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép lưu hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2006

 

Chi tiết

25

10/2006/QĐ-BNN

10/2/2006

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

 

Chi tiết

26

788/TY-QLT

05/12/2003 

Hướng dẫn Đăng ký để được phép lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam

Chi tiết

27

194 NN-TY/QĐ

31/3/1994

Ban hành Quy định về thủ tục đăng ký sản xuất, kinh doanh, thử nghiệm thuốc thú y, giống vi sinh vật dùng trong thú y.

 

Chi tiết

 

  

3. Văn bản quy định về giống và Thức ăn chăn nuôi

 

 

TT

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Tiêu đề

Nội dung

1

39/2013/TT-BNNPTNT 

12/08/2013

Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Chi tiết

2

31/2013/TT-BNNPTNT

12/06/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

Chi tiết

3

18/2013/TT-BNNPTNT

14/3/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Chi tiết

4

08/2013/TT-BNNPTNT

31/1/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Chi tiết

5

50/2012/TT-BNNPTNT

08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Chi tiết

6

49/2012/TT-BNNPTNT

26/09/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống được phép sản xuất, kinh doanh”

Chi tiết

7

47/2012/TT-BNNPTNT

25/09/2012

Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

Chi tiết

8

41/2012/TT-BNNPTNT

15/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi 

Chi tiết

9

36/2012/TT-BNNPTNT

30/07/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Chi tiết

10

06/2012/TT-BNNPTNT

01/02/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn"

Chi tiết

11

81/2011/TT-BNNPTNT

01/12/2011

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Chi tiết

12

72/2011/TT-BNNPTNT

25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

Chi tiết

13

58/2011/TT-BNNPTNT

24/08/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam” 

Chi tiết

14

43/2011/TT-BNNPTNT

07/06/2011 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi 

Chi tiết

15

01/2011/TT-BNNPTNT

05/01/2011

Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chi tiết

16

54/2010/TT-BNNPTNT

15/09/2010

Quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi  

Chi tiết

17

33/2010/TT-BNNPTNT

22/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh” 

Chi tiết

18

13/2010/TT-BNNPTNT

12/03/2010

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam 

Chi tiết

19

01/2010/TT-BNNPTNT

07/01/1010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh

Chi tiết

20

168 /QÐ-CN-TĂCN

04/08/2009

Quyết Định Số:168 /QÐ-CN-TĂCN Về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi

Chi tiết

21

3762/QĐ-BNN-CN

28/11/2008

Quyết định về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản 

Chi tiết

22

54/QĐ-CN-GSL

13 /4/2009

Quyết định Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật cho sản phẩm khoáng KL01 (công thức số 3 và số 4) dùng làm thức ăn cho bò

 

Chi tiết

23

44/QÐ-CN-TACN

24/3/2009

Quyết định 44 về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi

 

Chi tiết

24

4015/QĐ-BNN-CN

17/12/2008

Quyết định số 4015/QĐ-BNN-CN, ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tạm thời chỉ định phòng thử nghiệm, phân tích chất melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản

Chi tiết

25

121 /2008/QĐ-BNN

17/12/2008

Quyết định số 121 /2008/QĐ-BNN, ngày 17 tháng 12 năm 2008 Ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong”.

 

Chi tiết

26

3762/QĐ-BNN-CN

28/11/2008

Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

Chi tiết

27

187/QĐ-CN-TACN

31/10/2008

Quyết định số 187 /QĐ-CN-TACN ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi Về việc Ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.

 

Chi tiết

28

65/2007/QĐ-BNN

3/7/2008

Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 03 tháng 7 năm 2007 Ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam.

Chi tiết

29

148/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT

13/12/2007

Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT, ngày 13/12/2007 hướng dẫn chế độ đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi.

Chi tiết

30

1405/QĐ-TTg

16/10/2007

Quyết định số 1405/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 10 năm 2007 về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm.

Chi tiết

31

17/2007/QĐ-BNN

27/2/2007

Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 02 năm 2007 về ban hành Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm

 

Chi tiết

32

90/2006/QĐ-BNN

2/10/2006

Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 02 tháng 10 năm 2006 Ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam

Chi tiết

33

43/2006/QĐ-BNN

1/6/2006

Quyết định số 43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm.

Chi tiết

34

16/2004/PL-UBTVQH11

05/4/2004

Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống vật nuôi.

Chi tiết

 

 

4. Văn bản quy định về phòng chống và kiểm dịch thú y

 

TT

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Tiêu đề

Nội dung

1

15 /VBHN-BNNPTNT

11/4/2014

Mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;

kiểm tra vệ sinh thú y

Chi tiết

2

13/VBHN-BNNPTNT

25/2/2014

Ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Chi tiết

3

09/VBHN-BNNPTNT

25/2/2014

Về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước,

xuất khẩu và nhập khẩu

Chi tiết

4

53/2013/TT-BNNPTNT

12/12/2013

Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn

Chi tiết

5

09/2013/TT-BNNPTNT

31/1/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Chi tiết

6

32/2012/TT–BNNPTNT

20/07/2012

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

Chi tiết

7

30/2012/TT-BNNPTNT

03/07/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y 

Chi tiết

8

04/2012/TT-BNNPTNT

16/01/2012

Đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Chi tiết

9

83/2011/TT-BNNPTNT

09/12/2011

Ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

Chi tiết

10

57/2011/TT–BNNPTNT

23/08/2011

Bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ–BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y 

Chi tiết

11

52/2011/TT-BNNPTNT

28/07/2011

Qui định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi  

Chi tiết

12

28/2011/TT- BNNPTNT

15/04/2011

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu  

Chi tiết

13

08/2011/TT-BNNPTNT

14/02/2011

Quy định trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận phòng chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản

Chi tiết

14

03/2011/TT-BNNPTNT

21/01/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thuỷ sản  

Chi tiết

15

53/2010/TT–BNNPTNT 

10/09/2010 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ - BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT - BNNPTNT ngày 02/02/2010

Chi tiết

16

51/2010/TT-BNNPTNT

08/09/2010 

 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT

Chi tiết

17

43/2010/TT-BNNPTNT

14/07/2010

 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 và Điều 17 của Thông tư số 06/TT-BNN-NNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

Chi tiết

18

29/2010/TT- BNNPTNT

06/05/2010

 Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Chi tiết

19

06/2010/TT-BNNPTNT 02/02/2010

02/02/2010

 Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT Quy định trình tự, thủ tụckiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản 

Chi tiết

20

27/2009/TT-BNN

28/05/2009

Thông tư số 27 ngày 28.5.2009 Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

Chi tiết

21

22/2009/TT-BNN

28/04/2009

Thông tư hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển trăn nuôi

Chi tiết

22

11/2009/TT-BNN

04/3/2009

Thông tư về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vạt; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BNN 

Chi tiết

23

317/QĐ-BTS

3/7/1997

Quyết định 317/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc áp dụng các quy định kỹ thuật của EU trong kiểm soát an toàn vệ sinh thủy sản

Chi tiết

24

05/2007/QĐ-BNN

22/01/2007

Sửa đổi Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc ban hành quy định phòng chống bệnh LMLM gia súc.

 

Chi tiết

26

67/2006/QĐ-BNN

12/9/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

Chi tiết

27

51/2006/QĐ-BNN

16/6/2006

Quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân phối, cung ứng vắc xin Lở mồm long móng

 

Chi tiết

28

37/2006/TT-BNN

16/5/2006

Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

 

Chi tiết

29

15/2006/QĐ-BNN

08/3/2006

 

Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.

 

Chi tiết

30

86/2005/QĐ-BNN

26/12/2005

Ban hành mẫu hồ sơ KDĐV, SPĐV, kiểm tra VSTY

Chi tiết

32

84/2005/TT-BNN

23/12/2005

Hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm để phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1).

 

Chi tiết

33

85/2005/TT-BNN

23/12/2005

Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm

 

Chi tiết

34

3065/QĐ-BNN-NN

07/11/2005

Ban hành quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm.

 

Chi tiết

35

63/2005/QĐ-BNN

13/10/2005

Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm

 

Chi tiết

36

64/2005/QĐ-BNN

13/10/2005

Ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch, các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc

 

Chi tiết

37

45/2005/QĐ-BNN

25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải  kiểm dịch

 

Chi tiết

38

46/2005/QĐ-BNN

25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y

 

Chi tiết

39

47/2005/QĐ-BNN

25/7/2005

Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi  huyện và miễn kiểm dịch

 

Chi tiết

40

17/2003/TTLT/BTC-BNN-BTS

14/3/2003

Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản

 

Chi tiết

41

62/2002/QĐ-BNN

11/7/2002

Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Chi tiết

42

941 NN-TY/QĐ

01/6/1988

Quy định về phòng và chống nhiệt thán gia súc

Chi tiết

43

33/1998/QĐ- BNN/TY

24/02/1998

Ban hành Quy định về nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ các nước đang có bệnh Bò điên

 

Chi tiết

 

 

5. Văn bản quy định về kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm

 

 

TT

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Tiêu đề

Nội dung

1

08/2015/TT-BNNPTNT 

02/03/2015

Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu 

Chi tiết

2

06/VBHN-BNNPTNT

14/2/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản

 

Chi tiết

3

48/2013/TT-BNNPTNT

12/11/2013

Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Chi tiết

4

61/2012/TT-BNNPTNT

13/11/2012

Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

Chi tiết

5

45/2010/TT-BNNPTNT

22/07/2010

 Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

6

44/2010/TT-BNNPTNT

22/07/2010

 Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

Chi tiết

7

41/2010/TT-BNNPTNT

05/07/2010

 Qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

Chi tiết

8

25 /2010/TT-BNNPTNT

08/04/2010

 Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu  

Chi tiết

9

09/2010/TT-BNNPTNT

26/02/2010

 Ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu  

Chi tiết

10

130/2008/QĐ-BNN

31/12/2008

 Quyết đinh số 130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi

Chi tiết..

11

77/2007/CT-BNN

6/9/2007

Chỉ thị số 77/2007/CT-BNN về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thủy sản sau thu hoạch và kiểm soát dư lượng hóa chất kháng sinh trong các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu

Chi tiết

12

06/2007/QĐ-BTS

11/7/2007

Quyết định số 06/2007/QĐ-BTS về việc áp dụng những biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hóa chất kháng sinh cấm trong thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản

Chi tiết

13

49/2006/QĐ-BNN

13/6/2006

Quy định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

 

Chi tiết

14

42/2006/TT-BNN

01/6/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp

 

Chi tiết

15

87/2005/QĐ-BNN

26/12/2005

Ban hành quy trình kiểm soát giết mổ động vật

Chi tiết

16

67/1999/QĐ-BNN-TY

20/4/1999

Ban hành Quy định về điều kiện và kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật

Chi tiết

17

07/2007/QĐ-BTS

31/7/2007

Quyết định số 07/2007/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga

Chi tiết

18

01/2007/QĐ-BTS

13/2/2007

Quyết định số 01/2007/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa

Chi tiết

19

01/2004/QÐ-BTS

14/1/2004

Quyết định số 01/2004/QÐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 193:2004, Vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ- Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

20

15/2006/QĐ-BTS

8/9/2006

Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản

Chi tiết

21

50/2006/QĐ-TTG

07/3/2006

Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng

Chi tiết

22

03/2005/CT-BTS

7/3/2005

Chỉ thị số 03/2005/CT-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc tăng cường kiểm soát dư lượng, hóa chất kháng sinh có hại trong hoạt động thủy sản

Chi tiết

23

04/2000/CT-BTS

9/8/2000

Chỉ thị số 04/2000/CT-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc cấm đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản

Chi tiết

24

649/2000/QĐ-BTS

Hết hiệu lực

4/8/2000

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 649/2000/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc kiểm tra, công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi tiết

25

650/2000/QĐ-BTS

4/8/2000

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 650/2000/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ thủy sản về việc kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

Chi tiết

26

117/2008/QĐ-BNN

11/12/2008

Quyết định Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
(Thay thế VB số 649/2000/QĐ-BTS)

Chi tiết

27

118/2008/QĐ-BNN

11/12/2008

Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản

Chi tiết

28

48/2005/QĐ-BNN

25/7/2005

Quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y

 

Chi tiết

 

29

131/2008/QĐ-BNN

31/12/2008

 Quyết đinh số 131 /2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 ban hành Quy chế Kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Chi tiết..

30

774/QĐ-BTS

20/9/2001

Quyết định 774/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản giao nhiệm vụ kiểm soát ATVS vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ và kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi

Chi tiết

 

31

 

02/2002/QÐ-BTS

23/1/2002

Quyết định số 02/2002/QÐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 174:2002, số 28TCN 175:2002, số 28TCN 176:2002

Chi tiết

Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 174:2002, Cơ sở sản xuất nước đá thủy sản – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 175:2002, Cơ sở sản xuất nước mắm – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 176:2002, Cơ sở nuôi cá tra, cá basa trong lồng bè – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

 

32

760/2000/QÐ-BTS

8/9/2000

Quyết định số 760/2000/QÐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn Ngành số 28TCN 139:2000, số 28TCN 156:2000, số 28TCN 163:2000, số 28TCN 164:2000,  số  28TCN165:2000,

Chi tiết

Tiêu chuẩn Ngành số 28TCN 139:2000, Cơ sở chế biến thủy sản khô – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

Tiêu chuẩn Ngành số 28TCN 156:2000, Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến thủy sản

Chi tiết

Tiêu chuẩn Ngành số 28TCN 163:2000, Cảng Cá – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

Tiêu chuẩn Ngành số 28TCN 164:2000, Cơ sở thu mua thủy sản – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

Tiêu chuẩn Ngành số  28TCN165:2000 “Chợ cá – Ðiều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Chi tiết

33

641/1999/QĐ-BTS

22/9/1999

Quyết định 641/1999/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản phê duyệt chương trình kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Chi tiết

 

34

664/1999/QÐ-BTS

30/9/1999

Quyết định số 664/1999/QÐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 135:1999, số 28TCN 136:1999, số 28TCN 137:1999, số 28TCN 138:1999

Chi tiết

Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 135:1999 Tàu cá – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 136:1999, Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 137:1999, Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 138:1999, Cơ sở chế biến thủy sản ăn liền – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

35

732/1998/QĐ-BTS

16/12/1998

Quyết định số 732/1998/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 129:1998, Cơ sở chế biến thủy sản – Chương trình QLCL và an toàn thực phẩm theo HACCP

Chi tiết

36

686/1998/QĐ-BTS

18/11/1998

Quyết định số 686/1998/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 130:1998, Cơ sở chế biến thủy sản – Điều kiện chung đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết

38

386b/QĐ/KHCN

31/7/1997

Quyết định 386b/QĐ/KHCN của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Chi tiết

 

 

 

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp Quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật

Địa chỉ: P.105A - A10- Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: (84)-4-37344764; Fax: (84)-4-37349019

Email: spsvietnam@mard.gov.vn

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ