Skip to main content
Go Search
Trang chủ
Thông báo
Cảnh báo
Hỏi đáp
Thỏa thuận song phương
Liên hệ
English
  


Trang thông tin chính thức của Văn phòng SPS Việt Nam - Vụ Hợp Tác Quốc Tế - Bộ NN&PTNT

 Thực phẩm/ TCVN Thịt và sản phẩm gia cầm

 

DANH SÁCH CÁC TIÊU CHUẨN THUỘC TUYỂN TẬP
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ THỊT
 

 

STT

Số hiệu TC

Ngày ban hành

Tiêu đề

Nội dung

1

TCVN 4833-1:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Phần 1: Lấy mẫu

Chi tiết

2

TCVN 4833-2:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật

Chi tiết

3

TCVN 4835:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Đo độ pH. Phương pháp chuẩn

Chi tiết

4

TCVN 4836-89

25/12/1989

Thịt và sản phẩm thịt. Phương pháp xác định hàm lượng clorua

Chi tiết

5

TCVN 5110-90

24/12/1990

Chế biến gia cầm. Yêu cầu vệ sinh

Chi tiết

6

TCVN 5147-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng penixilin

Chi tiết

7

TCVN 5148-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng streptomyxin

Chi tiết

8

TCVN 5149-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng aureomyxin

Chi tiết

9

TCVN 5150-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng thyroxin

Chi tiết

10

TCVN 5151-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định hàm lượng chì

Chi tiết

11

TCVN 5152-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân

Chi tiết

12

TCVN 5153-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện Salmonella

Chi tiết

13

TCVN 5154-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện Bacillus anthracis

Chi tiết

14

TCVN 5155-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện và đếm số Escherichia coli

Chi tiết

15

TCVN 5156-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện và đếm số staphylococus-aureus

Chi tiết

16

TCVN 5165-90

31/12/1990

Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí

Chi tiết

17

TCVN 5168-90

31/12/1990

Thịt tươi. Hướng dẫn chung về kỹ thuật chế biến và yêu cầu vệ sinh

Chi tiết

18

TCVN 5247-90

31/12/1990

Đồ hộp thịt và thịt rau. Phương pháp xác định hàm lượng nitrit và nitrat

Chi tiết

19

TCVN 5667:1992

16/7/1992

Thịt và sản phẩm thịt. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí

Chi tiết

20

TCVN 6389:2003

2003

Thịt cua đóng hộp

Chi tiết

21

TCVN 7046:2002

2002

Thịt tươi. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

22

TCVN 7047:2002

2002

Thịt lạnh đông. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

23

TCVN 7048:2002

2002

Thịt hộp. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

24

TCVN 7049:2002

2002

Thịt chế biến có xử lý nhiệt. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

25

TCVN 7050:2002

2002

Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

26

TCVN 7135:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng E.Coli. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng màng lọc

Chi tiết

27

TCVN 7136:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae không qua quá trình phục hồi. Kỹ thuật MPN và kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Chi tiết

28

TCVN 7137:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng nấm men và nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Chi tiết

29

TCVN 7138:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng Pseudomonas spp.

Chi tiết

30

TCVN 7139:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng brochthrix thermosphacta. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Chi tiết

31

TCVN 7140:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Phát hiện phẩm màu. Phương pháp sử dụng sắc ký lớp mỏng

Chi tiết

32

TCVN 7141:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Xác định phospho tổng số. Phương pháp quang phổ

Chi tiết

33

TCVN 7142:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Xác định tro tổng số

Chi tiết

 

 

 

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp Quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật

Địa chỉ: P.105A - A10- Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: (84)-4-37344764; Fax: (84)-4-37349019

Email: spsvietnam@mard.gov.vn

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ