Bản tin SPS Việt Nam Số 07, tháng 3 năm 2021 

Nội dung: Tổ chức thương mại thế giới: Hiệp định TBT/SPS của WTO và luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; Cuộc họp trao đổi kỹ thuật về việc thực thi các cam kết SPS của hiệp định EVFTA; thương mại sẽ mang lại gì cho doanh nghiệp, kinh nghiệm ứng phó khi gặp phải hàng rào, biện pháp kỹ thuật của Trung Quốc; Các biện pháp kỹ thuật trong thương mại của khối ASEAN - Trung Quốc gia tăng đáng kể năm 2020; EU thông báo liên quan đến việc cho phép chiết xuất chất giàu lutein và lutein/ zeaxanthintừ tagetes erecta làm phụ gia thức ăn cho gia cầm; Nhật Bản đưa ra thông báo về việc cho phép copolymer từ vinylimidazole/ vinylpyrrolidone làm phụ gia thực phẩm...

D26166AC417C4683B0EC249D8BD88834.pdf

Tin khác