Văn phòng SPS Việt Nam

 

Địa chỉ:       Phòng 105A nhà A10, Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình, Hà Nội

 

Điện thoại: (84-4) 37344764

 

Fax:            (84-4) 37349019

 

E-Mail:         spsvietnam@mard.gov.vn