Trung Quốc công bố Danh sách các doanh nghiệp, cơ sở nuôi trồng và đóng gói xuất khẩu tôm sú sống của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc

Theo thông tin nhận được từ Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, vừa qua, Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) đã công bố Danh sách các doanh nghiệp, cơ sở nuôi trồng và đóng gói xuất khẩu tôm sú sống của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc sau khi hoàn tất việc thẩm định và đánh giá (bao gồm các cơ sở đã được cấp phép và mới được bổ sung).

Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật