Thượng viện Mỹ hủy bỏ chương trình giám sát cá da trơn

Quyết định này vừa được Thượng viện Mỹ thông qua ngày hôm qua. Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã khẳng định đây là chương trình lãng phí, không cần thiết và đề nghị không cấp ngân sách.

Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật