Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2016

Ngày 6/1/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã ban hành công văn số 01/SPS-BNNVN gửi các đơn vị thuộc mạng lưới SPS và các cơ quan liên quan đề nghị xem xét góp ý các thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng