Hội nghị: Tăng cường thực thi các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định EVFTA, Hiệp định RCEP (ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và AustraliaNew Zealand) và các giải pháp thực hiện

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 18/7/2024 về việc giao Văn phòng SPS Việt Nam, các Cục chuyên ngành, Báo Nông nghiệp Việt Nam triển khai các biện pháp tăng cường phổ biến, cập nhật các quy định an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật (SPS) để giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân tham gia chuỗi sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm và thủy sản nâng cao nhận thức, tuân thủ quy định của thị trường nhập khẩu, Văn phòng SPS Việt Nam trân trọng kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị (trực tiếp hoặc trực tuyến) vào ngày 02/8/2024 tại TPHCM.

Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

Tài liệu/Hướng dẫn