Tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh vừa ký quyết định tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ; tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Sudan và Hồng Kông. Các quyết định tạm ngừng nhập khẩu này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.

Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật