Góp ý thông báo dự thảo quy định về SPS của cá nước thành viên WTO tháng 5/2016

Ngày 7/6/2016 Văn phòng SPS Việt Nam đã ban hành công văn số 33/SPS-BNNVN gửi các đơn vị thuộc mạng lưới SPS và các đơn vị có liên quan về việc góp ý dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trong tháng 5/2016 văn phòng đã tổng hợp được tổng số 39 thông báo dự thảo có thể tác động đến các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, trong đó đáng chú ý có các thông báo sau:

Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật