Phim giới thiệu Văn phòng SPS Việt Nam

Sản xuất tháng 10/2023

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của Tổ chức Thương mại thế giới

Nội dung cuốn sách gồm năm phần: Phần 1: Cấu trúc cơ bản các Hiệp định WTO. Phần 2: Giới thiệu tổng quan Hiệp định SPS của WTO Phần 3: Các câu hỏi thường gặp về Hiệp định SPS của WTO Phần 4: Một số cam kết phổ biến về An toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong Hiệp định SPS của WTO Phần 5: Nội dung toàn văn Hiệp định SPS của WTO và các văn bản hướng dẫn

Sổ tay hướng dẫn thực thi, hỏi đáp các quy định về SPS trong xuất khẩu nông - lâm - thủy sản vào thị trường EU

Nội dung cuốn sách gồm 5 phần: • Phần 1: Tổng Quan về Thị Trường EU đối với nông sản xuất khẩu từ Việt Nam • Phần 2: Các Cam Kết SPS Theo Hiệp Định EVFTA • Phần 3: Quy Định SPS của EU cho nông sản nhập khẩu vào EU • Phần 4: Cơ quan đầu mối thực thi Chương SPS của Hiệp định EVFTA • Phần 5: Toàn Văn Chương SPS Của Hiệp Định EVFTA • Phần 6: Danh sách thông báo về dự thảo và quy định có hiệu lực về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật của Liên minh châu Âu Năm 2022

Sổ tay Hướng dẫn thực thi, hỏi đáp các quy định về SPS trong xuất khẩu nông - lâm - thủy sản vào thị trường Nhật Bản

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang tìm hiểu về thị trường Nhật Bản có thể lựa chọn sản phẩm xuất khẩu phù hợp, thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường, cũng như tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do có liên quan, bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin tổng quan, toàn diện về thị trường Nhật Bản.

Sổ tay Hướng dẫn thực thi, hỏi đáp các quy định về SPS trong xuất khẩu nông - lâm - thủy sản vào thị trường Hàn Quốc

Nội dung cuốn sổ tay này sẽ cung cấp các thông tin tổng quan, toàn diện về thị trường Hàn Quốc, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phục hồi sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm sang thị trường Hàn Quốc

Những điều cần biết về quản lý an toàn thực phẩm & đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào Trung Quốc

Nội dung cuốn sách gồm: Phần 1: Quy định kiểm nghiệm, kiểm dịch nông sản nhập khẩu của thị trường Trung Quốc Phần 2: Quy định quản lý an toàn thực phẩm xuất khẩu vào Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Phần 3: Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, nông sản xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc Phần 4. Hỏi đáp về an toàn thực phẩm (Lệnh 249) và đăng ký doanh nghiệp (Lệnh 248).

Thich ứng với quy định SPS trong xuất khẩu trái cây tươi vào Trung Quốc

Sổ tay được biên soạn và sử dụng như một công cụ hỗ trợ, tài liệu có thể được cập nhật và bổ sung khi có sự thay đổi của các chính sách có liên quan đến xuất khẩu Trái cây tươi vào thị trường Trung Quốc

Quy định ATTP và KDDTV trong xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

Việc đảm bảo các yêu cầu an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật trong xuất khẩu nông - lâm - thủy sản và thực phẩm là một yêu cầu bắt buộc mà các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần phải đáp ứng để có thể đưa các sản phẩm nông – lâm - thủy sản vào thị trường quốc tế nói chung và thị trường Trung Quốc nói riêng

Bản tin SPS Việt Nam Số 16, tháng 12 năm 2021

Nội dung: Nhận diện nhanh một số loài sinh vật ngoại lai xâm hại; Hội nghị phổ biến các quy định và cam kết về SPS trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh châu Âu (EVFTA); Hội nghị “Phổ biến cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cập nhật yêu cầu về SPS tại thị trường Trung Quốc”; Gióoc-gi-a quy định các chất phụ gia sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; Xinh-ga-po quy định thú y liên quan đến việc nhập khẩu trứng; Úc thông báo về đề xuất sửa đổi Phụ lục 20 của Bộ luật tiêu chuẩn thực phẩm Úc - Niu di-lân sửa đổi; Danh sách các thông báo về dự thảo và quy định có hiệu lực về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật của các nước thành viên thuộc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong tháng 12 năm 2021.

Bản tin SPS Việt Nam Số 15, tháng 11 năm 2021

Nội dung: Phiên họp thường niên lần thứ 81 của Ủy ban SPS – WTO và các phiên chuyên đề bên lề; Hội nghị Chia sẻ thông tin, đáp ứng với Quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật theo Hiệp định EVFTA, RCEP; Yêu cầu kiểm dịch thực vật (Chứng thư kiểm dịch thực vật hạt giống Cà chua (Solanum lycopersicum L.) và Chi ớt (Capsicum spp.) nhập khẩu vào Trung Quốc; Dự thảo của Tanzania về Chế biến và xử lý cá khô và các sản phẩm từ cá; Canada thông báo về việc sửa đổi danh sách Các chất bảo quản được phép sử dụng giấm biến tính trong các sản phẩm thịt và gia cầm khác nhau; Tổng cục Hải quan Trung Quốc kiểm tra trực tuyến thực địa vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng và Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần chuẩn bị gì; Dự thảo của Tanzania về Chế biến và xử lý cá ướp muối và các sản phẩm từ cá; Ra mắt Công cụ theo dõi tình hình thương mại Vắc xin Covid-19 của WTO-IMF.
Trang 1 trong 3 1 2 3 > >>