Hội nghị Các quy định SPS trong khuôn khổ Hiệp định đối tác tòan diện và tiến bộ xuyên Thái bình dương (CPTPP) và EVFTA

Ngày 6/9/2019 Văn Phòng SPS Việt Nam và Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai đã kết hợp tổ chức hội nghị "Các quy định SPS trong khuôn khổ Hiệp định đối tác tòan diện và tiến bộ xuyên Thái bình dương (CPTPP) và EVFTA"

Hội thảo về các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu vải thiều vào thị trường Hoa Kỳ

Ngày 25/11/2014, Văn phòng SPS Việt Nam và Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang đã phối hợp tổ chức Hội thảo về “Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu vải thiều vào thị trường Hoa Kỳ”, tại trụ sở của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang.

Hội thảo nâng cao nhận thức về hiệp định WTO/SPS, một số tiêu chuẩn và quy định của thị trường nhập khẩu

Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức về hiệp định WTO/SPS, một số tiêu chuẩn và quy định của thị trường nhập khẩu, Văn phòng SPS Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của tổ chức Hiệp hội các nhà xuất khẩu nông sản Hoa Kỳ và dự án POSMA đã tổ chức hội thảo tại 2 tỉnh, An giang ngày 21,22 tháng 9 năm 2009 và Hòa Bình ngày 25 tháng 9 năm 2009.

Hội thảo giới thiệu và triển khai kế hoạch hành động SPS

Hà nội Ngày 11/3/2009. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức JICA Nhật bản tổ đã chức Hội thảo: “Giới thiệu và triển khai kế hoạch hành động SPS”.