Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-30/11/2017

Từ ngày 16-30/11/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 30/69 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/11/2017

Từ ngày 1-15/11/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 7/32 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-31/10/2017

Từ ngày 16-31/10/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 29/85 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01-15/10/2017

Từ ngày 01-15/10/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 34/45 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-30/9/2017

Từ ngày 16-30/9/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 10/54 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Bờ Biển Ngà tạm thời cấm nhập khẩu cá Tilapia

Tuy lệnh cấm trong thông báo chỉ liên quan đến 5 nước, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu cá Tilapia của Việt Nam vào khu vực này hết sức lưu ý và đề phòng hàng sẽ không được thông quan khi đến cảng.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01-15/9/2017

Từ ngày 01-15/9/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 23/38 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Các yêu cầu mới trong việc quản lý tôm và các sản phẩm tôm nhập khẩu của Úc

Ngày 07 tháng 09 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đưa ra thông báo về các yêu cầu mới nhằm hỗ trợ cho các quy trình kiểm tra tăng cường đối với tôm và các sản phẩm tôm nhập khẩu.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-31/8/2017

Từ ngày 16-31/8/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 16/79 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Thanh long Việt Nam chính thức được phép nhập khẩu tại Úc

Tiếp theo trái vải và trái xoài là hai trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu vào Úc, ngày 24/8/2017, Úc đã chính thức công bố cho phép nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam. Như vậy, tại thời điểm hiện tại, Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất được cấp phép nhập khẩu thanh long tươi vào Úc. Các điều kiện sau đây được áp dụng đối với nhập khẩu thanh long từ Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Úc sẽ đánh giá tính phù hợp của việc nhập khẩu so với các điều kiện nhập khẩu.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/8/2017

Từ ngày 1-15/8/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 27/71 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-31/7/2017

Từ ngày 16-31/7/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 21/55 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Từ 7/7/2017, Úc áp dụng các điều kiện nhập khẩu chặt chẽ hơn với các sản phẩm tôm nhập khẩu

Úc vừa có thông báo hủy bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín kể từ ngày 6/7/2017 và tiến hành áp dụng các điều kiện nhập khẩu chặt chẽ hơn đối với mặt hàng này.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/7/2017

Từ ngày 1-15/7/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 25/69 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.
Trang 1 trong 6 1 2 3 4 5 6 > >>
Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-30/11/2017

Từ ngày 16-30/11/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 30/69 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.