Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 02/2024

Từ ngày 21/01 - 20/02/2024, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 110 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 63 dự thảo và 47 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

7 nhóm sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận hệ thống bán lẻ châu Âu

Thông qua hợp tác giữa Văn phòng SPS Việt Nam và Tentamus, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được cung cấp miễn phí các thông tin liên quan đến cập nhật, thay đổi quy định SPS.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 01/2024

Từ ngày 21/12/2023 - 20/01/2024, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 57 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 45 dự thảo và 12 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 12/2023

Từ ngày 21/11 - 20/12/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 120 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 85 dự thảo và 35 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Liên tiếp xuất hiện những rào cản mới, Thứ trưởng Bộ NNPTNT yêu cầu các đơn vị "gác" 3 tháng giao ban một lần

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam, hiện các thị trường liên tục có những quy định kiểm dịch, an toàn thực phẩm mới, các đơn vị chuyên môn của Bộ, trong đó có Văn phòng SPS Việt Nam phải nghiên cứu, từ đó tham mưu giải pháp giúp người dân, doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu này, khơi thông thị trường.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 11/2023

Từ ngày 21/10 - 20/11/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 92 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 77 dự thảo và 15 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 10/2023

Từ ngày 21/9 - 20/10/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 84 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 56 dự thảo và 28 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Logistics xuyên biên giới: Bước tiến cho xuất khẩu nông sản Việt

Dự kiến, các loại nông sản xuất khẩu của Việt Nam sẽ có cơ hội 'đi thẳng' từ điểm xuất phát đến điểm cuối, không phải qua nhiều khâu kiểm duyệt, kiểm soát như trước.

New Zealand xem xét nới lỏng kiểm dịch với quả có múi Việt Nam

Bên cạnh bỏ một loài rệp sáp khỏi danh sách sinh vật gây hại, New Zealand còn nghiên cứu thay đổi quy trình kiểm tra lô hàng trong dự thảo vừa gửi lên WTO.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 9/2023

Từ ngày 21/8 - 20/9/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 109 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 83 dự thảo và 26 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 8/2023

Từ ngày 21/7 - 20/8/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 95 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 80 dự thảo và 15 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 7/2023

Từ ngày 21/6 - 20/7/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 98 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 81 dự thảo và 17 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 6/2023

Từ ngày 21/5 - 20/6/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 115 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 71 dự thảo và 44 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 5/2023

Từ ngày 21/4 - 20/5/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 76 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 63 dự thảo và 13 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 4/2023

Từ ngày 21/3 - 20/4/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 94 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 66 dự thảo và 28 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Cảnh báo về giấy chứng nhận xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc

Văn phòng SPS Việt Nam khuyến cáo doanh nghiệp kiểm tra, đối chứng thông tin liên quan đến các chính sách xuất nhập khẩu vào Trung Quốc một cách kỹ lưỡng.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 3/2023

Từ ngày 21/02 - 20/3/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 131 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 104 dự thảo và 27 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 02/2023

Từ ngày 21/01 - 20/02/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 75 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 62 dự thảo và 13 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).
Trang 1 trong 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 02/2024

Từ ngày 21/01 - 20/02/2024, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 110 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 63 dự thảo và 47 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).