Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/8/2017

Từ ngày 1-15/8/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 27/71 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-31/7/2017

Từ ngày 16-31/7/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 21/55 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Từ 7/7/2017, Úc áp dụng các điều kiện nhập khẩu chặt chẽ hơn với các sản phẩm tôm nhập khẩu

Úc vừa có thông báo hủy bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín kể từ ngày 6/7/2017 và tiến hành áp dụng các điều kiện nhập khẩu chặt chẽ hơn đối với mặt hàng này.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/7/2017

Từ ngày 1-15/7/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 25/69 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-30/6/2017

Từ ngày 16-30/6/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 23/55 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/6/2017

Từ ngày 1-15/6/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 26/60 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Úc nới lỏng lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín

Ngày 07/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc đã ra thông báo về việc thực thi khẩn cấp lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín đối với các nước Châu Á do lo ngại bùng phát bệnh dịch đốm trắng tại Úc. Lệnh tạm ngừng trên có hiệu lực từ ngày 09/01/2017 và kéo dài trong vòng 6 tháng.

Điều kiện nhập khẩu tôm và các sản phẩm từ tôm chưa nấu chín của Úc

Ngày 31 tháng 05 năm 2017, Bộ Nông nghiệp Úc tiếp tục thông báo các biện pháp quản lý rủi ro chi tiết đối với các sản phẩm từ tôm đã được tẩm ướp. Cụ thể, tôm chưa nấu chín và thịt tôm chưa nấu chín đã tẩm ướp cho người sử dụng cần phải đáp ứng được các biện pháp quản lý rủi ro sau: Trước khi xuất khẩu sang Úc thì tất cả các lô hàng phải được kiểm tra là không mang virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) và bệnh đầu vàng (YHV) dựa trên các biện pháp xét nghiệm được công nhận bởi Tổ chức Thú y Thế giới (OIE).

Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-31/5/2017

Từ ngày 16-30/5/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 36/77 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Úc rà soát đánh giá rủi ro đối với tôm nhập khẩu

Úc sẽ rà roát các đánh giá rủi ro về nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín từ tất cả các quốc gia cũng như nới lỏng lệnh cấm tạm thời với một số sản phẩm từ tôm. Một nhóm các chuyên gia khoa học từ Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc sẽ đánh giá tất cả các khía cạnh về khoa học và kiểm tra chế độ an toàn sinh học được áp dụng ngoài lãnh thổ của Úc, tại biên giới và hậu kiểm.

Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/5/2017

Từ ngày 1-15/5/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 14/26 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

UAE cấm nhập khẩu các loại rau và trái cây từ 5 quốc gia Trung Đông do lo ngại về mức dư lượng thuốc trừ sâu

Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu (MOCCAE) Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số loại rau quả từ 5 nước Trung Đông gồm Ai Cập, Oman, Jordan, Lebanon và Yemen do có dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá giới hạn cho phép. Lệnh cấm này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/5/2017 để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng UAE.

Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-30/4/2017

Từ ngày 16-30/4/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 19/37 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Quyết định số 1456/QĐ-BNN-QLCL về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ siluriformes xuất khẩu váo Hoa Kỳ

Ngày 17/4/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1456/QĐ-BNN-QLCL về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ, cụ thể: 1. Thời gian áp dụng: Từngày 17/4/2017 đến hết ngày 31/8/2017. 2. Chỉ tiêu kiểm nghiệm: Salmonella, Malachite Green/Leuco Malachite Green, Enrofloxacine/Ciprofloxacine, Crystal Violet/Leuco Crystal Violet và Nitrofurazone (SEM). 3. Chỉ những lô hàng cá bộ Siluriformes sản xuất tại các cơ sở có tên trong danh sách các cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ và có kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm đạt yêu cầu mới được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm để xuất khẩu vào HoaKỳ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 167/QĐ-BNN-QLCL ngày 16/01/2017.
Trang 1 trong 5 1 2 3 4 5 > >>
Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/8/2017

Từ ngày 1-15/8/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 27/71 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.