THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIŨA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CÁC QUỐC GIA VỀ LĨNH VỰC An toàn thực phẩm
Năm ký Quốc gia ký kết Tiêu đề Nội dung
2013 Viet Nam - China Hợp tác về kiểm nghiệm, kiểm dich nông sản và thực phẩm xuất nhập khẩu Việt Nam- Trung Quốc
2009 Viet Nam - Lao Peoples Democratic Republic Bản ghi nhớ giữa Bộ NN&PTNT Việt Nam và Bộ NLN Lào về hợp tác trong áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật
2008 Viet Nam - China Hợp tác thỏa thuận về quản lý về an toàn thực phẩm giữa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Cục giám sát, kiểm tra và quản lý chất lượng Chi tiết...
2008 Viet Nam - United States Bản ghi nhớ giữa Bộ Y Tế Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Bộ Y Tế và Phúc lợi con người Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ về thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm y tế Chi tiết...
2004 Viet Nam - Thailand Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thuỷ sản nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Hợp tác Vương Quốc Thái Lan hợp tác áp dụng biện pháp về vệ sinh và an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Chi tiết...