Quyết định số 04/2008/QĐ-BNN ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa văn phòng SPS Việt Nam với mạng lưới các điểm Thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành

 

1. Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Địa chỉ              : Tòa nhà số 3, số 10 đường Nguyễn Công Hoan, Hà Nội

Điện Thoại       : 84-024 37344764

Fax                    : 84-024 37349019  

Email                : spsvietnam@mard.gov.vn.

 

2. Cục Thú Y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Địa chỉ              : Số 15/78 Giải phóng - Đống Đa - Hà Nội

Điện Thoại       : 84-024 38696788

Fax                   : 84-024 38691311

Website            : http://www.cucthuy.gov.vn/

Điểm hỗ trợ kỹ thuật của Cục Thú Y, Phòng kế hoạch

Điện Thoại       : (84-024) 38693605

Fax                    : (84-024) 38685961

 

3. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Địa chỉ              : Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Điện Thoại       : (84-024) 38519451

Fax                   : (84-024) 35330043

Website            : http://www.ppd.gov.vn/

 

4.  Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Ðịa chỉ              : Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà nội 

Điện Thoại      : (84-024) 38310983

Fax                   : (84-024) 38317221

Email                : nafiqad@mard.gov.vn

Website            : http://www.nafiqad.gov.vn/

 

5. Cục Thủy sản- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Ðịa chỉ              : Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội - Nhà B1

Tel                    : (84-024)  3724 5370      

Fax                   : (84-024) 3724 5120

Email                : ficen@mard.gov.vn   

Website            : https://tongcucthuysan.gov.vn/

 

6.  Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y Tế:

 

Địa chỉ              : Số 138A - Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

Điện Thoại       : (84-024) 3846 4489

Fax                    : (84-024) 3846 3739

Email                : vfa@vfa.gov.vn

Website            : http://www.vfa.gov.vn/

 

7.  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Bộ Khoa học và Công Nghệ:

 

Địa chỉ              : Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện Thoại       : (84-024) 37562608

Fax                    : (84-024) 38361556

Email                : tttt@tcvn.gov.vn

Website            : http://www.tcvn.gov.vn/

 

8.   Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương:

 

Địa chỉ              : 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện Thoại         : (84-024) 22 205 439

Fax                   : (84-024) 22 205 525 

Website            : http://www.moit.gov.vn/