Bản tin SPS Việt Nam Số 06, tháng 02 năm 2021 

Nội dung: Đánh giá về các thay đổi về quy định/thủ tục liên quan đến SPS/TBT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 năm 2020; Tìm hiểu về mức giới hạn của mối nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm; Canada cập nhật chính sách mới về điều kiện thú y đối với nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa; Nhật Bản đưa ra thông báo về các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn virus hại quả cà chua nâu (ToBRFV) xâm nhập vào quốc gia này; Thái Lan tạm ngừng nhập khẩu lợn từ Việt Nam; Canada đề xuất mức giới hạn tối đa dư lượng: flupyradifurone, difenoconazole và thiabendazole; Cập nhật giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho nông sản xuất khẩu từ Úc.

B93B92F8FBF54CCC9772FCF9283F49BC.pdf

Tin khác