Hội thảo giới thiệu và triển khai kế hoạch hành động SPS 

Hà nội Ngày 11/3/2009. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức JICA Nhật bản tổ đã chức Hội thảo: “Giới thiệu và triển khai kế hoạch hành động SPS”.

Mục tiêu của hội thảo nhằm giới thiệu “Kế hoạch hành động quốc gia đẩy mạnh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17/11/2008 tại Quyết định số 147/2008/QĐ-TTG.

Tiến sỹ Lê Văn Minh, Vụ Trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì hội thảo. Nội dung hội thảo các đại biểu đã nghe các báo cáo về chuyên đề: Giới thiệu tổng quan về kế hoạch hành động quốc gia về SPS; rà soát các chương trình dự án trong nước và ngoài nước về các lĩnh vực an toàn thực phẩm, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản. Tại hội thảo các đại biểu cũng đã thảo luận và đóng góp các ý kiến về các biên pháp triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về SPS nêu trên.

Tới tham dự hội thảo có các cơ quan quản lý nhà nước: Vụ hợp tác quốc tế, Vụ kế hoạch, Vụ Khoa học công nghệ môi trường, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản, Cục Thú Y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Cục chăn nuôi…(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục An toàn vệ sinh thực phẩm(Bộ Y tế), Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường châu Á – Thái bình dương (Bộ Công thương), đại diện của các các đại sứ quán , Nhất Bản, Pháp…, các tổ chức và nhà tài trợ quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp liên quan trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật.

Tài liệu hội thảo

1. Kế hoạch hành động quốc gia SPS và triển khai các hoạt động thực hiện

2. Tổng quan và phát triển hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại Việt Nam

3. Giới thiệu về các chương trình dự án trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

4. Tổng quan và phát triển mạng lưới quản lý BVTV và Kiểm dịch thực vật

5. Tổng quan các chương trình dự án trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực BVTV và kiểm dịch thực vật

6. Triển khai thực hiện SPS trong lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản

7. Tổng quan các chương trình dự án hỗ trợ quản lý chất lượng Nông lâm sản và thuỷ sản

8. Tổng quan về quản lý và phát triển trong lĩnh vực Thú y và Kiểm dịch động vật


Tin khác