Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Circular on List of micronutrients allowed to be added for food products


Mã WTO G/SPS/N/VNM/67
Ngày thông báo 21/04/2015
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Circular on List of micronutrients allowed to be added for food products
Tóm tắt

List of micronutrients allowed to be added for food products.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Circular on List of micronutrients-VNM67.pdf
NVNM67.pdf

Thông báo khác: