Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National technical regulation. Animal feeding stuffs - Maximum level of mycotoxins, heavy metals and microorganisms in completed and concentrated feeds for pigs


Mã WTO G/SPS/N/VNM/49
Ngày thông báo 12/07/2013
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National technical regulation. Animal feeding stuffs - Maximum level of mycotoxins, heavy metals and microorganisms in completed and concentrated feeds for pigs
Tóm tắt

The draft technical regulation of maximum level of mycotoxins (aflatoxin b1, aflatoxin total), heavy metals (Arsenic, cadmium, lead, mercury) and microorganisms (Total bacteria, Coliforms, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, E. coli (Escherichia coli) and, Salmonella) in completed and concentrated feeds for pigs.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM49.pdf
Du thao QCVN cho heo-06.05.2013_VNM49.pdf

Thông báo khác: