Thông tư 02/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về lĩnh vực Kiểm dịch thực vật Chính phủ ban hành ngày 5/1/ 2007 Thay thế Điều lệ Kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo Nghị định 58/2002/ND-CP ngày 3/6/ 2002 của Chính phủ.


Số/kí hiệu 02/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/01/2007
Ngày có hiệu lực 20/01/2007
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu

Quy định về lĩnh vực Kiểm dịch thực vật

Chính phủ ban hành ngày 5/1/ 2007

Thay thế Điều lệ Kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo Nghị định 58/2002/ND-CP ngày 3/6/ 2002 của Chính phủ.

Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 5012CE8DC78349369703F8C7FE5A86C3.doc

Văn bản khác: