Quyết định 07/2007/QĐ-BTS của Bộ Thủy Sản: Quyết định số 07/2007/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga


Số/kí hiệu 07/2007/QĐ-BTS
Ngày ban hành 31/07/2007
Ngày có hiệu lực 14/08/2007
Người ký Lương Lê Phương
Trích yếu

Quyết định số 07/2007/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga

Cơ quan ban hành Bộ Thủy Sản
Loại văn bản Quyết định

Tệp đính kèm: B67333C24F454B778DA414E67811E8E8.pdf

Văn bản khác: