Thông tư 07/2013/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế "QCVN 01-132:2013/BNNPTNT"


Số/kí hiệu 07/2013/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 22/01/2013
Ngày có hiệu lực 22/07/2013
Người ký Bùi Bá Bổng
Trích yếu

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế "QCVN 01-132:2013/BNNPTNT"

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 67A5E1C0DADA4D02864B137406CADAC9.rar

Văn bản khác: