Thông tư 11/2013/TT-BYT của Bộ Y Tế: Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 


Số/kí hiệu 11/2013/TT-BYT
Ngày ban hành 23/05/2013
Ngày có hiệu lực 23/05/2013
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu

Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 

Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: F3541EBFC41D43B98736802909E628AE.doc

Văn bản khác: