Quyết định 117/2008/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT: Quyết định Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Thay thế VB số 649/2000/QĐ-BTS)


Số/kí hiệu 117/2008/QĐ-BNN
Ngày ban hành 11/12/2008
Ngày có hiệu lực 26/12/2008
Người ký Lương Lê Phương
Trích yếu

Quyết định Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
(Thay thế VB số 649/2000/QĐ-BTS)

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Quyết định

Tệp đính kèm:

Văn bản khác: