Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vập được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam


Số/kí hiệu 13/2018/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 22/11/2018
Người ký Lê Quốc Doanh
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vập được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 0C1C5B79598240CFAA3C7DC06A3C246E.pdf

Văn bản khác: