Quyết định 1348/QĐ-BNN-TCCB của Bộ NN & PTNT: Quyết định 1348/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2017 của Bộ Nông nghiệp về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản


Số/kí hiệu 1348/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành 11/04/2017
Ngày có hiệu lực
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu

Quyết định 1348/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2017 của Bộ Nông nghiệp về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Quyết định

Tệp đính kèm: EED09A2C3A434E6CB67AF9F42C5DD93D.pdf

Văn bản khác: