Nghị định 26/2003/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định vè xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật Chính phủ ban hành ngày 19/3/2003 Thay thế Nghị định  78/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ


Số/kí hiệu 26/2003/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/03/2003
Ngày có hiệu lực 03/03/2003
Người ký Phan Văn Khải
Trích yếu

Quy định vè xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Chính phủ ban hành ngày 19/3/2003
Thay thế Nghị định  78/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ

Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định

Tệp đính kèm: 651505CC16994ECF8DF1F278C6CE1FBA.doc

Văn bản khác: