Thông tư 29/2015/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi 


Số/kí hiệu 29/2015/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 04/09/2015
Ngày có hiệu lực 04/09/2015
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi 

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 9F7863EE27F84A1CA5BE19AB674F1843.doc

Văn bản khác: