Thông tư 42/2006/TT-BNN của Bộ NN & PTNT: Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp


Số/kí hiệu 42/2006/TT-BNN
Ngày ban hành 01/06/2006
Ngày có hiệu lực 15/06/2006
Người ký Bùi Bá Bổng
Trích yếu

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: D70979D6D50D4C88829F9F18460969EE.doc

Văn bản khác: