Quyết định 46/2005/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT: Ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y  


Số/kí hiệu 46/2005/QĐ-BNN
Ngày ban hành 25/07/2005
Ngày có hiệu lực 09/06/2005
Người ký Bùi Bá Bổng
Trích yếu

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y

 

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Quyết định

Tệp đính kèm: 668A65B37F66461998D2A5746835F05C.doc

Văn bản khác: