Thông tư 50/2012/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011


Số/kí hiệu 50/2012/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 08/10/2012
Ngày có hiệu lực 22/11/2012
Người ký Vũ Văn Tám
Trích yếu

Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 8FA392883FBF49F99A18836AD9DE3FB9.doc

Văn bản khác: