Thông tư 53/2010/TT–BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ - BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT - BNNPTNT ngày 02/02/2010


Số/kí hiệu 53/2010/TT–BNNPTNT
Ngày ban hành 10/09/2010
Ngày có hiệu lực 10/09/2010
Người ký Cao Đức Phát
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ - BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT - BNNPTNT ngày 02/02/2010

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 2CE6F1AF27154C3BBF4B9186EFD348D8.doc

Văn bản khác: