Quyết định 61/2003/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT: Ban hành hệ thống biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 07/5/2003


Số/kí hiệu 61/2003/QĐ-BNN
Ngày ban hành 07/05/2003
Ngày có hiệu lực 22/05/2003
Người ký Bùi Bá Bổng
Trích yếu

Ban hành hệ thống biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 07/5/2003

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Quyết định

Tệp đính kèm: 6A4806007DA1409FB7913FA0E420B19E.doc

Văn bản khác: