Quyết định 664/1999/QÐ-BTS của Bộ Thủy Sản: Quyết định số 664/1999/QÐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 135:1999, số 28TCN 136:1999, số 28TCN 137:1999, số 28TCN 138:1999 Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 135:1999 Tàu cá – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 136:1999, Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 137:1999, Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm


Số/kí hiệu 664/1999/QÐ-BTS
Ngày ban hành 30/09/1999
Ngày có hiệu lực 30/09/1999
Người ký Tạ Quang Ngọc
Trích yếu

Quyết định số 664/1999/QÐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn ngành số 28TCN 135:1999, số 28TCN 136:1999, số 28TCN 137:1999, số 28TCN 138:1999

Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 135:1999 Tàu cá – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 136:1999, Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 137:1999, Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản – Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Cơ quan ban hành Bộ Thủy Sản
Loại văn bản Quyết định

Tệp đính kèm: 461F652ECBAF4CA0956AB1FB92CEF66C.doc

Văn bản khác: