Thông tư 71/2003/TT-BNN của Bộ NN & PTNT: Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 26/2003/ND-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày  25/6/ 2003


Số/kí hiệu 71/2003/TT-BNN
Ngày ban hành 19/03/2003
Ngày có hiệu lực 03/03/2003
Người ký Lê Huy Ngọ
Trích yếu

Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 26/2003/ND-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày  25/6/ 2003

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 56027A52AB2B4B319D242412F5C983B5.doc

Văn bản khác: