Quyết định 73/2005/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT: Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước CHXHCN Việt nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 14/11/ 2005


Số/kí hiệu 73/2005/QĐ-BNN
Ngày ban hành 14/11/2005
Ngày có hiệu lực 28/11/2015
Người ký Bùi Bá Bổng
Trích yếu

Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước CHXHCN Việt nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 14/11/ 2005

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Quyết định

Tệp đính kèm: D76FE9E6C1724327896DB316FBB0063A.doc

Văn bản khác: