Thông tư 88/2007/TT-BNN của Bộ NN & PTNT: Hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm dịch nội địa  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 01/11 2007   


Số/kí hiệu 88/2007/TT-BNN
Ngày ban hành 01/11/2007
Ngày có hiệu lực 16/11/2007
Người ký Bùi Bá Bổng
Trích yếu

Hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm dịch nội địa 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 01/11 2007 

 

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 9EACA264ACC94F50956F0C29319C7B97.DOC

Văn bản khác: