Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16 - 31/10/2018 

Từ ngày 15 - 31/10/2018 Văn phòng SPS Việt Nam – Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đã tổng hợp được 17/70 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

Trong đó đáng chú ý có những dự thảo sau:

Thông báo của Đài Loan Trung Quốc số G/SPS/N/TPKM/472 về dự thảo kiểm tra nhập khẩu thủy sản. Nhập khẩu các sản phẩm thủy sản cho mục đích thực phẩm được phân loại theo mã HS cụ thể phải kèm theo chứng nhận chính thức được ghi nhận cho mục đích thực phẩm và chứng thực rằng sản phẩm tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp Nước xuất khẩu;

Thông báo của Nhật Bản số G/SPS/N/JPN/602 dự thảo mức dư lượng tối đa hóa chất nông nghiệp Probenazole  trong các sản phẩm rau, quả, chè và cà phê.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý và có phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.
Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


07AEDF5FBFB944449FE7DCFE1AAA0560.doc

Tin khác