Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 01/2023 

Từ ngày 21/12/2022 - 20/01/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 75 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 54 dự thảo và 21 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

 Một số thông tin chính như sau:

 

STT

Quốc gia/ khu vực

Số thông báo

Ghi chú

1

Nhật Bản

17

Bao gồm:

 • 08 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 09 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1165, 1166, 1167, 1168, 1169

Ngày thông báo: 02/12/2022

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn mức dư lượng tối đa (MRLs) đối với thuốc trừ sâu: Isofetamid, acequinocyl, methoxyfenozide, pyriproxyfen; thuốc thú ý Mosapride; trong nhiều loại hàng hóa

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1171

Ngày thông báo: 21/12/2022

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi mức giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với hóa chất nông nghiệp glyphosate.

Cụ thể:

Hàng hóa (đối với thức ăn chăn nuôi)

MRL đề xuất (mg/kg)

MRL hiện tại (mg/kg)

yến mạch

30

20

lúa mạch

30

20

lúa mì

30

5

Ngô

5

1

Milo

30

20

Lúa mạch đen

30

0,2

Cỏ khô

500

120

Đậu Nành

20

-

Bột đậu nành

9

-

 

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1170

Ngày thông báo: 06/01/2023

Nội dung thông báo: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản sẽ sửa đổi tiêu chuẩn về phương pháp sản xuất và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các thành phần của thức ăn chăn nuôi nói chung được quy định trong “Sắc lệnh cấp Bộ về Quy cách và Tiêu chuẩn Thức ăn chăn nuôi và Phụ gia thức ăn chăn nuôi” (Sắc lệnh số 35 ngày 24 tháng 7 năm 1976 của Bộ Nông Lâm nghiệp ).

(Đề xuất sửa đổi)

Hàm lượng 25-hydroxycholecalciferol trong thức ăn không được vượt quá 100 mg/tấn thức ăn cho bò, 50 mg/tấn thức ăn cho lợn và/hoặc 80 mg/tấn thức ăn cho gà.

25-hydroxycholecalciferol chỉ được phép sử dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho bò, lợn và gà

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1171

Ngày thông báo: 21/12/2022

Nội dung thông báo: Thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực về giới hạn dư lượng tối đa (MRL) cho: Florasulam, etofenprox, 1,2-dichlorobenzene, didecyldimethylammonium, cloxacillin, tetraconazole, nicarbazin, fenpyroximate, fluensulfone

2

Bra-xin

10

Bao gồm:

 • 06 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 04 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2122, 2123

Ngày thông báo: 21/12/2022

Nội dung thông báo:  Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu:

 • Hạt bí xanh (Cucurbita pepo) từ bất kỳ nguồn nào, ngoại trừ Mercosur;
 • Hạt ớt và hạt tiêu (Capsicum annuum) từ bất kỳ nguồn gốc nào, ngoại trừ Mercosur
 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2122, 2123

Ngày thông báo: 05/01/2023

Nội dung thông báo:  Dự thảo Nghị quyết này đề xuất sửa đổi khung pháp lý hiện hành liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật đối với bao bì, màng phủ, dụng cụ, nắp đậy và thiết bị kim loại tiếp xúc với thực phẩm.

 

3

Hàn Quốc

07

Bao gồm: 07 thông báo về dự thảo lấy ý kiến

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/766

Ngày thông báo: 21/12/2022

Nội dung thông báo: Thủ tục và yêu cầu kiểm tra tại chỗ cơ sở thực phẩm nước ngoài và cơ sở nước ngoài:

1) Sửa đổi các quy định liên quan đến kiểm tra từ xa (Điều 5, v.v.)

− Đưa nội dung liên quan đến kiểm tra từ xa sau khi thành lập Điều 9-2 của Đạo luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu;

2) Xóa bỏ các quy định được nêu trong các thông báo công khai khác (Điều 2, v.v.)

− Loại bỏ và sửa đổi các quy định liên quan sau khi ban hành Thông báo "Các tiêu chuẩn kiểm tra vệ sinh tại chỗ và quy trình kiểm tra vệ sinh đối với thực phẩm nhập khẩu, v.v. do nhà sản xuất thiết bị gốc" được ban hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2021;

3) Sửa đổi tiêu chuẩn kiểm soát đối với cơ sở, cơ sở thực phẩm nước ngoài (Phụ lục 1-3)

− Cải tiến bao gồm bổ sung, tích hợp và xóa bỏ các tiêu chuẩn kiểm soát (hạng mục đánh giá) khi xem xét các tiêu chuẩn kiểm soát an toàn và vệ sinh thực phẩm quốc tế;

– Thống nhất từ chuẩn cho từng loại hình cơ sở

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/767

Ngày thông báo: 21/12/2022

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi quy định kiểm tra biên giới đối với sản phẩm thủy sản:

1) Điều chỉnh đối tượng thử nghiệm lấy mẫu ngẫu nhiên cho phù hợp với quy định nêu trên;

2) Điều chỉnh sản phẩm thủy sản là đối tượng kiểm tra thuốc thú y theo kết quả rà soát hiện trạng nuôi trồng trong và ngoài nước

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/768

Ngày thông báo: 05/01/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi “Luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu".

- Quy định mới về tiêu chuẩn xác định chất cấm nhập khẩu như chất ma túy, dược chất đối với thực phẩm mua trực tiếp từ nước ngoài. Khi chỉ định các chất bị cấm nhập cảnh, tên của chất, lý do chỉ định và ngày chỉ định sẽ được công bố và đăng trên trang web sau khi cân nhắc và quyết định bởi một ủy ban.

− Cho đến nay, các sản phẩm được coi là cùng một sản phẩm của cùng một công ty khi chúng được sản xuất từ cùng một cơ sở thực phẩm nước ngoài và có cùng tên sản phẩm, phương pháp sản xuất và nguyên liệu thô. Nhưng đối với sản phẩm chế biến và sản phẩm chăn nuôi, tên sản phẩm sẽ bị loại trừ như một điều kiện do ít liên quan đến tính an toàn của sản phẩm.

− Các loại chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm để lựa chọn, nếu có, sẽ được quy định cụ thể bằng cách bổ sung GMP và GFSI vào HACCP và ISO22000 hiện hành đối với các cơ sở thực phẩm nước ngoài xin đăng ký

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/769

Ngày thông báo: 05/01/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực phẩm:

1) Làm rõ tiêu chuẩn áp dụng các chất nhiễm bẩn, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y;

2) Rà soát, xây dựng mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản;

3) Rà soát, xây dựng mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y;

4) Sửa đổi và thiết lập phương pháp kiểm tra chung

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/770

Ngày thông báo: 05/01/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi “Đạo luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu"

Trong trường hợp đăng ký của cơ sở thực phẩm nước ngoài (cơ sở nước ngoài) đã bị thu hồi do thực tế là việc đăng ký được thực hiện bằng gian lận hoặc các phương tiện không phù hợp khác, cơ sở thực phẩm nước ngoài (cơ sở nước ngoài) đó không thể nộp đơn đăng ký trong hai năm kể từ ngày thu hồi.

Ngoài ra, khi một cơ sở thực phẩm nước ngoài (cơ sở nước ngoài) rút lại đăng ký sau khi MFDS thông báo lịch kiểm tra tại chỗ cho cơ sở, thì cơ sở đó có thể đăng ký sau khi nhận được kết quả kiểm tra tại chỗ

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/771

Ngày thông báo: 06/01/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi “Luật kiểm soát dịch bệnh sinh vật thủy sản"

Sửa đổi Luật kiểm soát dịch bệnh thủy sản như sau:

(1) Ban hành hệ thống đăng ký cơ sở nội địa xuất khẩu động vật thủy sản và xây dựng các tiêu chuẩn mới để kiểm soát dịch bệnh thủy sản xuất khẩu;

(2) Giới thiệu hệ thống đăng ký của các cơ sở nước ngoài và thiết lập cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra tại chỗ được tiến hành ở nước ngoài;

(3) Bổ sung cơ sở pháp lý để xử lý hàng cấm nhập khẩu;

(4) Để bổ sung các chi tiết yêu cầu khác cho quy trình kiểm soát dịch bệnh trong nước

4

EU

05

Bao gồm:

 • 04 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 01 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/607

Ngày thông báo: 10/01/2023

Nội dung thông báo: Biện pháp này liên quan đến việc sửa đổi danh sách thực phẩm mới của Liên minh nhằm sửa một số lỗi được xác định trong danh sách thực phẩm mới của Liên minh (Quy định thực hiện (EU) 2017/2470).

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/608

Ngày thông báo: 16/01/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định thực thi của Ủy ban về việc phê duyệt hoạt chất ipconazole bị rút lại theo Quy định (EC) số 1107/2009.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/609

Ngày thông báo: 16/01/2023

Nội dung thông báo: Việc đánh giá rủi ro của người tiêu dùng về các MRL hiện có đối với bifenazate trên sản phẩm cây trồng ăn được không được hoàn thiện vì thông tin liên quan cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng không được cung cấp và không thể xác định được độc tính của chất chuyển hóa có liên quan. Do đó, bifenazate chỉ được phép sử dụng trong các loại cây trồng không ăn được trong nhà kính lâu dài và MRL thấp hơn được thiết lập.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/610

Ngày thông báo: 20/01/2023

Nội dung thông báo: Các yêu cầu về sức khỏe động vật khi nhập cảnh vào Liên minh Châu Âu đối với động vật sống, các sản phẩm mầm và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật dùng làm thực phẩm cho con người.

5

Hoa Kỳ

03

Bao gồm:

 • 02 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 01 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3361

Ngày thông báo: 05/01/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức cho phép đối với dư lượng simazine trong hoặc trên trái cây có múi (nhóm cây trồng 10-10), quả lựu (nhóm cây trồng 11-10), quả hạch (nhóm cây trồng 12-12) và quả hạch (nhóm cây trồng 14-12) ) và sửa đổi dung sai cho dư lượng trong hoặc trên vỏ hạnh nhân

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3362

Ngày thông báo: 21/11/2022

Nội dung thông báo: Cơ quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã nhận được một số hồ sơ ban đầu về đơn kiến nghị thuốc trừ sâu yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng hóa chất thuốc trừ sâu trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau.

6

Canada

02

Bao gồm:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1469

Ngày thông báo: 05/01/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2022-24 là tham khảo về các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với ipflufenoquin đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa Nông nghiệp Thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa Chế biến

 

0,15

Quả lựu (nhóm cây trồng 11-09)

0,01

Hạt hạnh nhân

 

1ppm = phần triệu

 

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1425/Add.1

Ngày thông báo: 11/01/2023

Nội dung thông báo: Thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực về yêu cầu nhập cảnh đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ vào Canada

7

Singapo

02

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/SGP/80

Ngày thông báo: 21/12/2022

Nội dung thông báo: SFA đề xuất những sửa đổi sau đối với Quy định về thực phẩm:

a) Quy định giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm;

b) Sửa đổi định nghĩa về "thuốc thú y" trong Quy định về thực phẩm để phù hợp với định nghĩa được sử dụng bởi Ủy ban Codex Alimentarius;

c) Thông qua thuật ngữ "chất kháng sinh" và định nghĩa kèm theo (phù hợp với định nghĩa được sử dụng bởi Ủy ban Codex Alimentarius) thay cho thuật ngữ "kháng sinh" hiện tại và định nghĩa của nó trong quy định về thực phẩm

 1. Thông báo số: G/SPS/N/SGP/81

Ngày thông báo: 22/12/2022

Nội dung thông báo: Yêu cầu trước khi nhập khẩu đối với sản phẩm ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh


 

8

Úc

02

Bao gồm: 02 thông báo về dự thảo lấy ý kiến

Đáng chú ý có:

Thông báo số: G/SPS/N/AUS/558

Ngày thông báo: 10/01/2023

Nội dung thông báo: Thông báo này mô tả các yêu cầu của Úc đối với việc chấp nhận giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật bằng giấy đối với việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Úc từ ngày 01 tháng 5 năm 2023.

Cần phải làm rõ do việc chấm dứt chính sách tạm thời trong thời gian tác động cao nhất của COVID-19 và việc xuất trình các bản sao cứng (giấy) của giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật không được ký, ghi ngày tháng và đóng dấu theo ISPM 12.

Từ ngày 01 tháng 5 năm 2023, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật bằng giấy phải có tất cả các thông tin bắt buộc theo ISPM12, bao gồm cả việc được ký, ghi ngày tháng và đóng dấu. Điều này áp dụng cho tất cả các giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật bằng giấy đề ngày vào hoặc sau ngày 01 tháng 5 năm 2023. Úc sẽ không chấp nhận giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật bằng giấy đề ngày vào hoặc sau ngày 01 tháng 5 năm 2023 chỉ có mã QR và không có chữ ký, ngày tháng và con dấu. Úc sẽ không chấp nhận ePhytos hoặc eCerts mà không có thỏa thuận trước và các thỏa thuận trao đổi điện tử.

Giấy chứng nhận phù hợp với ISPM 12 sẽ tiếp tục được yêu cầu cho đến khi ePhytos hoặc eCerts được đàm phán song phương giữa Úc và NPPO xuất khẩu.

9

Ấn Độ

02

Bao gồm: 02 thông báo về dự thảo lấy ý kiến

Đáng chú ý có:

Thông báo số: G/SPS/N/IND/290

Ngày thông báo: 05/01/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo thông báo quy định về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Thực phẩm biến đổi gen) 2022 liên quan đến tiêu chuẩn đối với thực phẩm biến đổi gen

10

Khác

25

 

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn góp ý của thông báođịa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


733832E37BBA48EA83AB87D08E4951FE.docx

Tin khác