Nghị định 116/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật  


Số/kí hiệu 116/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/12/2014
Ngày có hiệu lực 18/01/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu
Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
 
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định

Tệp đính kèm:

Văn bản khác: