Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản


Số/kí hiệu 08/2020/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/06/2020
Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Người ký TTr. Phùng Đức Tiến
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: C96487208B06454F9A2129D88278DAA8.pdf

Văn bản khác: