Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi


Số/kí hiệu 18/2023/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 15/12/2023
Ngày có hiệu lực 01/02/2024
Người ký Phùng Đức Tiến
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 3A59A64BD0EF4A31BC1A914FEED6491C.pdf

Văn bản khác: