Thông tư 31/2022/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi


Số/kí hiệu 31/2022/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày có hiệu lực 20/02/2023
Người ký Phùng Đức Tiến
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 459D15ED279F4DF6B2F83EAD63C3CA22.pdf

Văn bản khác: