Nghị định 130/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác


Số/kí hiệu 130/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày có hiệu lực 13/12/2022
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định

Tệp đính kèm: F72ECBCE907948A6B9E62991D0994E93.pdf

Văn bản khác: