Cảnh báo về giấy chứng nhận xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc 

Văn phòng SPS Việt Nam khuyến cáo doanh nghiệp kiểm tra, đối chứng thông tin liên quan đến các chính sách xuất nhập khẩu vào Trung Quốc một cách kỹ lưỡng.

Doanh nghiệp cần cẩn trọng với các thông tin liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu.

 

Trong ngày 5/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh “Giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc - Certificate of GACC Registration” kèm mã QR có link đến địa chỉ www.aqsiq.net có nội dung chứng nhận mã số đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc.

Trao đổi về vấn đề này, Văn phòng SPS Việt Nam - cơ quan đầu mối thực hiện các nghĩa vụ minh bạch hoá theo yêu cầu của WTO và là kênh thông tin chính thức giữa Việt Nam và các thành viên WTO về các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật - khẳng định: Chưa nhận được thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) về biểu mẫu trên.

 

Mẫu giấy chứng nhận lan truyền trên mạng xã hội.

 

GACC là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ vào Trung Quốc. Mọi thông tin liên quan đến chứng nhận, đăng ký xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Trung Quốc đều phải thông qua GACC.

Những doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc đều được quản lý theo Quy định 248 từ ngày 1/1/2022.

Nhóm đối tượng này được đăng ký trên hệ thống https://app.singlewindow.cn, bao gồm đăng ký trực tiếp hoặc thông qua giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu.

Kết quả chính thức sẽ được công bố tại website: https://ciferquery.singlewindow.cn/ kèm văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền đối với mã số được cơ quan giới thiệu.

Với doanh nghiệp đăng ký các sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Vụ Kiểm dịch động thực vật, GACC, kết quả đăng ký được công bố tại website: http://dzs.customs.gov.cn/ kèm văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu, ở đây là Việt Nam.

Những doanh nghiệp thương mại có thể đăng ký online trực tiếp. Kết quả, sau khi được phê duyệt, sẽ được công bố tại website: http://ire.customs.gov.cn/.

Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin  xuất nhập khẩu hàng hóa vào Trung Quốc, có thể tra trực tiếp tại cổng thông tin của GACC tại website: http://english.customs.gov.cn. Hiện website này có 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, đồng thời cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người khai hải quan, doanh nghiệp, hãng vận tải...

Mọi thông tin chỉ dẫn về đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam vào Trung Quốc đều được cung cấp bởi Văn phòng SPS Việt Nam, tại website: http://www.spsvietnam.gov.vn/.

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam khuyến cáo doanh nghiệp, cá nhân đã và đang có nhu cầu tìm hiểu, xuất nhập khẩu hàng hóa vào Trung Quốc nên kiểm tra thông tin một cách kỹ lưỡng, đặc biệt là từ các nguồn chính thống, tránh tình trạng nhiễu loạn thông tin.

Nguồn: https://nongnghiep.vn/


Tin khác