Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc 

Nhằm đáp ứng quy định của Lệnh số 248 của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Quản lý đăng ký doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc, kể từ ngày 01/01/2022, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Cộng hòa nhân dân Trung Hoa phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên “Hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất nước ngoài nhập khẩu thực phẩm”(gọi tắt là hệ thống đăng ký). Văn phòng SPS Việt Nam ban hành công văn số 101/SPS-BNNPTNT về Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc (file đính kèm).

Văn phòng SPS Việt Nam: là cơ quan đầu mối giải đáp thông tin chung về quy định của Lệnh 248 & Lệnh 249 (Thông tin liên hệ: Văn phòng SPS Việt Nam, tòa nhà A3, số 10 đường Nguyễn Công Hoan, Hà Nội, Việt Nam, điện thoại 024.3734.4764, Email: spsvietnam@mard.gov.vn).


F7DDB69F8C014E5BA03365EC6CDF4408.pdf

Tin khác