Chính phủ Úc thay đổi tên Bộ và điều chỉnh một số quy định xuất nhập khẩu hàng hóa 

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Bộ Nông nghiệp Úc đã thông báo về một số điều chỉnh quan trọng từ phía Úc sau cuộc Tổng tuyển cử năm 2019 Liên bang Úc vừa qua

 

 

Cụ thể như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc trước đây được đổi tên thành Bộ Nông nghiệp Úc.

2. Bộ Nông nghiệp Úc vẫn sẽ giữ nguyên các chức năng về quản lý kiểm tra và cấp phép đối với thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

3. Một số điều chỉnh về các giấy chứng nhận xuất khẩu, kẹp chì an toàn của container và chữ ký của cán bộ có thẩm quyền trên giấy chứng nhận an toàn sức khỏe đối với các sản phẩm thịt, sữa, trứng và thủy sản. Các thay đổi này được Bộ Nông nghiệp Úc thông báo trên trang thông tin điện tử chính thức tại đường dẫn: www.agriculture.gov.au/export-change.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) xin thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan tâm để nắm bắt tình hình và triển khai phối hợp khi cần thiết.

 

Nguồn: https://moit.gov.vn


Tin khác