Đài Loan ban hành một số nội dung liên quan đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường này 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận được công văn số 108/VECO-TV ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trao đổi một số nội dung liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan. Về vấn đề này, Cục Xuất nhập khẩu thông tin đến quý Cơ quan như sau:

 

Cơ quan quản lý Thực phẩm Dược Phẩm Đài Loan (TFDA) đã có công văn số 1080017035A ngày 10 tháng 7 năm 2019 thông báo một số thông tin, quy định xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan, cụ thể:

(i) TFDA đã đồng ý Danh sách doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Đài Loan, có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2019.

(ii) Trước khi thủy sản Việt Nam được TFDA kiểm tra tính hệ thống, các doanh nghiệp được phê chuẩn xuất khẩu sang Đài Loan chỉ được xuất khẩu các sản phẩm trong phạm vi mã số HS được phép xuất khẩu sang Đài Loan hiện nay, chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm bản tin này. Riêng mặt hàng cua sống, chỉ có doanh nghiệp có tên tại Phụ lục 2 đính kèm bản tin này mới được phê chuẩn xuất khẩu sang Đài Loan.

(iii) Các doanh nghiệp trong danh sách này phải xin kiểm nghiệm nhập khẩu thực phẩm với Văn phòng của TFDA tại các cảng/cửa khẩu, sau khi kiểm nghiệm đạt yêu cầu, mới được nhập khẩu vào Đài Loan.

 

 

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương


Tin khác