Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 01/2024 

Từ ngày 21/12/2023 - 20/01/2024, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 57 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 45 dự thảo và 12 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

 

 

Một số thông tin chính như sau:

 

STT

Đối tác/ khu vực

Số thông báo

Nội dung

1

EU

10

Bao gồm 07 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 03 thông báo bổ sung.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/712

Ngày thông báo: 18/01/2024

Nội dung thông báo: Quy định (EU) 2019/1793 đưa ra các quy tắc liên quan đến việc tăng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức khi xuất khẩu vào Liên minh đối với một số thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc phi động vật từ một số nước thứ ba (trong Phụ lục I); điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với một số thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ một số nước thứ ba do nguy cơ ô nhiễm bởi độc tố nấm mốc, bao gồm aflatoxin, dư lượng thuốc trừ sâu, pentachlorophenol và dioxin và ô nhiễm vi sinh vật (trong Phụ lục II - tăng cường kiểm soát biên giới chính thức và giấy chứng nhận chính thức kèm theo kết quả lấy mẫu và phân tích ở nước thứ ba).

Quy định thực hiện này sửa đổi Phụ lục I và II của Quy định thực hiện (EU) 2019/1793 bằng cách đưa ra những thay đổi sau:

Sửa đổi các biện pháp/biện pháp mới:
• Đưa vào Phụ lục I các loại đậu ván/đậu cô ve (Lablab  purpureus) từ Băng-la-đét, lá nho từ Ai Cập, đậu đũa (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis , Vigna unguiculata ssp. unguiculata) từ Sri Lanka, chanh dây (Passiflora ligularis và Passiflora edulis) từ Thái Lan và sầu riêng (Durio zibethius) từ Việt Nam do nguy cơ ô nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật;
• Loại bỏ khỏi Phụ lục I (tương đương, khỏi Quy định) của bạc hà (Mentha) từ Israel, thực phẩm bổ sung có chứa thực vật từ Hàn Quốc và hạt tiêu thuộc chi Capsicum (trừ loại ngọt) từ Uganda;
• Tăng tần suất kiểm tra thực tế quy định tại Phụ lục I đối với đậu đũa (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis , Vigna unguiculata ssp. unguiculata) từ Ấn Độ (dư lượng thuốc trừ sâu – 30%), đậu mắt đen (Vigna unguiculata) từ Madagascar (dư lượng thuốc trừ sâu – 30%), gạo từ Pakistan (dư lượng thuốc trừ sâu – 10%) và hạt thì là từ Thổ Nhĩ Kỳ (các alcaloid pyrrolizidine) ...
• Giảm tần suất kiểm tra thực tế quy định trong Phụ lục I kẹo  cao  su Guar từ Ấn Độ (pentachlorophenoldioxin – 30%) và mì ăn liền chứa gia vị hoặc nước sốt từ Hàn Quốc

• Tăng tần suất kiểm tra thực tế quy định tại Phụ lục II đối với ớt thuộc chi Capsicum (trừ ớt ngọt) từ Ấn Độ (dư lượng thuốc trừ sâu – 30%) và hạt vừng từ Ấn Độ (Salmonella – 30%);

• Giảm tần suất kiểm tra thực tế quy định trong Phụ lục II hạt vừng từ Ấn Độ (ethylene oxit – 30%);

• Loại bỏ điểm 2 khỏi Phụ lục II (tương đương, theo Quy định) các lô hàng thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có từ hai thành phần trở lên, chứa bất kỳ loại thực phẩm nào được liệt kê tại điểm 1 của Phụ lục II.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/711

Ngày thông báo: 08/01/2024

Nội dung thông báo: Quy định này cập nhật các phương pháp lấy mẫu và tiêu chí thực hiện đối với các phương pháp phân tích được các cơ quan có thẩm quyền sử dụng ở Liên minh Châu Âu để kiểm soát chính thức độc tố nấm mốc trong thực phẩm.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/710

Ngày thông báo: 04/01/2024

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập các phương pháp lấy mẫu và tiêu chí thực hiện đối với các phương pháp phân tích sẽ được các cơ quan có thẩm quyền sử dụng ở Liên minh Châu Âu để kiểm soát chính thức chất độc thực vật trong thực phẩm.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/709

Ngày thông báo: 04/01/2024

Nội dung thông báo: Giảm mức tối đa đối với tổng 3 este axit béo monochlorpropanediol (3-MCPD) và 3-MCPD trong sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, sữa công thức (follow-on formulae) và thực phẩm dành cho mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và sữa công thức dành cho trẻ nhỏ.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/708

Ngày thông báo: 04/01/2024

Nội dung thông báo: Xem xét mức độ tối đa của deoxynivalenol trong ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc dành cho người tiêu dùng.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/707

Ngày thông báo: 04/01/2024

Nội dung thông báo: Thiết lập mức tối đa đối với tổng lượng độc tố T-2 và HT-2 trong ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc dành cho người tiêu dùng.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/706

Ngày thông báo: 21/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất dimethomorph không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các Quốc gia Thành viên EU sẽ rút lại giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất dimethomorph. Việc không gia hạn phê duyệt dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất thuốc trừ sâu ở EU theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC.

Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa chất này ra thị trường và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa nó. Sau khi không được phê duyệt và hết thời gian gia hạn đối với các sản phẩm có chứa chất này, một quy định riêng biệt có thể thiết lập MRL và một thông báo riêng sẽ được đưa ra theo thủ tục SPS.

Dự thảo Quy định thực hiện của Ủy ban này cũng đã được thông báo theo TBT.

 1. Thông báobổ sung số: G/SPS/N/EU/681/Add.1

Ngày thông báo: 19/01/2024

Nội dung thông báo: Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/681 (ngày 27 tháng 9 năm 2023) hiện đã được thông qua bởi Quy định của Ủy ban (EU) 2024/238 ngày 15 tháng 1 năm 2024 sửa đổi Phụ lục I của Quy định (EC) số 1334/2008 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng liên quan đến hạn chế đối với việc sử dụng một số chất tạo hương vị

Quy định sẽ được áp dụng từ ngày 5 tháng 2 năm 2024.

 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/EU/680/Add.1

Ngày thông báo: 19/01/2024

Nội dung thông báo: Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/680 (ngày 27 tháng 9 năm 2023) hiện đã được thông qua bởi Quy định của Ủy ban (EU) 2024/234 ngày 15 tháng 1 năm 2024 sửa đổi Phụ lục I của Quy định (EC) số 1334/2008 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng liên quan đến việc loại bỏ một số chất tạo hương vị khỏi danh sách của Liên minh

 1.  Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/EU/650/Add.1

Ngày thông báo: 19/01/2024

Nội dung thông báo: Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/650 (3 tháng 7 năm 2023) hiện đã được thông qua bởi Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) 2024/239 ngày 15 tháng 1 năm 2024 về sửa đổi và sửa đổi Quy định thực hiện (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 và (EU) 2022/320  [OJ L 68, ngày 6 tháng 3 năm 2023, tr. 55].

Quy định sẽ được áp dụng từ ngày 5 tháng 2 năm 2024..

2

Nhật Bản

06

Thông báo như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1255

Ngày thông báo: 05/01/2024

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với hóa chất nông nghiệp sau:

Thuốc trừ sâu: Flonicamid.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1254

Ngày thông báo: 04/01/2024

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với hóa chất nông nghiệp sau:

Phụ gia thức ăn chăn nuôi: 3-Nitrooxypropanol.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1253

Ngày thông báo: 04/01/2024

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với hóa chất nông nghiệp sau:

 • Thuốc thú y/Phụ gia thức ăn chăn nuôi: Ethopabate
 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/JPN/1252

Ngày thông báo: 04/01/2024

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với hóa chất nông nghiệp sau:

Thuốc trừ sâu: Prothiofos.

 1. Các thông báo bổ sung số: G/SPS/N/JPN/1251

Ngày thông báo: 04/01/2024

Nội dung thông báo: Polyoxorim-zinc

 1. Các thông báo bổ sung số: G/SPS/N/JPN/1250

Ngày thông báo: 04/01/2024

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với hóa chất nông nghiệp sau:

Thuốc trừ sâu: Fluoxastrobin.

3

Hàn Quốc

06

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/796

Ngày thông báo: 15/01/2024

Nội dung thông báo: Những sửa đổi được đề xuất nhằm đạt được những mục tiêu sau:

A. Việc thiết lập mới một hệ thống kiểm dịch nhập khẩu đối với các loài động vật có vú , động vật có vú và loài bò sát trong tự nhiên;

B. Các bệnh động vật hoang dã phải kiểm dịch (danh sách chi tiết các bệnh sẽ được Bộ Môi trường lập thông qua thông báo công khai và cũng sẽ được thông báo cho WTO);

C. Phạm vi vật thể được chỉ định kiểm dịch;

D. Thủ tục kiểm dịch nhập khẩu cụ thể.

 1. Thông báo bố sung số: G/SPS/N/KOR/795

Ngày thông báo: 08/01/2024

Nội dung thông báo: Thông báo sửa đổi một phần (Dự thảo) các Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho thực phẩm chức năng

Các sửa đổi được đề xuất nhằm mục đích:

A. Nêu rõ quy định liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn thành phần chức năng (hoặc thành phần chỉ báo) đối với các nguyên liệu thô được phê duyệt riêng;

B. Bổ sung vitamin K2 làm nguyên liệu sản xuất vitamin K;

C. Đưa ra 'Bảng áp dụng phương pháp thử nghiệm' phản ánh việc sửa đổi Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật thực phẩm để cung cấp thông tin chính xác;

D. Thiết lập các phương pháp thử nghiệm cho từng bộ phận riêng lẻ.

 1. Thông báo bố sung số: G/SPS/N/KOR/794

Ngày thông báo: 08/01/2024

Nội dung thông báo: Thông báo sửa đổi một phần (Dự thảo) Quy định về đánh giá lại các nguyên liệu chức năng, v.v.

Mô tả nội dung: Các sửa đổi được đề xuất nhằm:

A. Sửa đổi quy định cho phép thu hồi - nếu toàn bộ chức năng không được phê duyệt theo kết quả đánh giá lại (Mẫu 1 đính kèm):

− Làm rõ quy định nếu tất cả các hàm lượng chức năng không được công nhận theo kết quả đánh giá lại tại Điều 15-2 (đánh giá lại) 1 của Luật Thực phẩm chức năng y tế thì các mặt hàng đã thông báo hoặc phê duyệt có thể bị sửa đổi hoặc thu hồi.­

 1. Thông báo bố sung số: G/SPS/N/KOR/793

Ngày thông báo: 05/01/2024

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực phẩm

Việc sửa đổi được đề xuất nhằm mục đích:

1) Xây dựng tiêu chuẩn, quy cách công thức dinh dưỡng cho người bệnh phổi;

2) Sửa đổi tiêu chuẩn sử dụng nguyên liệu thực phẩm;

3) Sửa đổi giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật đối với thực phẩm.

 1. Thông báo bố sung số: G/SPS/N/KOR/792

Ngày thông báo: 05/01/2024

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực phẩm

Việc sửa đổi được đề xuất nhằm mục đích:

1) Sửa đổi các tiêu chuẩn bảo quản và phân phối;

2) Sửa lại tên Seasoned Laver;

3) Sửa đổi danh mục thành phần thực phẩm tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2;

4) Rà soát, xây dựng giới hạn dư lượng tối đa thuốc trừ sâu đối với nông sản (59 loại thuốc trừ sâu bao gồm Fluazaindolizine);

5) Rà soát, quy định mức dư lượng tối đa của thuốc thú y đối với thực phẩm;

6) Rà soát và thiết lập các phương pháp thử nghiệm chung.

 1. Thông báo bố sung số: G/SPS/N/KOR/791

Ngày thông báo: 05/01/2024

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi “Quy định thực thi của Đạo luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu”.

- Với luật sửa đổi yêu cầu các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật phải được vệ sinh nhập khẩu đánh giá trước khi nhập khẩu, các yêu cầu và thủ tục nhập khẩu đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật (Các sản phẩm thịt hoặc trứng khác, các sản phẩm có chứa thịt và các sản phẩm có chứa trứng) đã được thiết lập như các yêu cầu và thủ tục nhập khẩu đối với các sản phẩm chăn nuôi. Bản sửa đổi mô tả rằng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật phải được ghi riêng trong hạng mục sản xuất để đăng ký cơ sở thực phẩm nước ngoài.

− Phương pháp kiểm tra ghi nhãn và kiểm nghiệm phân tích đối với sản phẩm mua trực tiếp từ nước ngoài đã được chuẩn bị. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu hiện trạng cũng đã được chuẩn bị.

− Thời gian kiểm tra phòng thí nghiệm và lấy mẫu ngẫu nhiên đối với sản phẩm chăn nuôi hiện tại giảm từ 18 ngày xuống còn 14 ngày.

− Chỉ các máy móc gắn liền với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm được miễn khai báo nhập khẩu.

4

Bra-xin

05

Bao gồm 01 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 04 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2239

Ngày thông báo: 11/01/2024

Nội dung thông báo: Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu vật liệu nhân giống hoa phong lữ (Pelargonium spp.) từ bất kỳ nguồn gốc nào..

 1. Thông báo bổ sung số:

G/SPS/N/BRA/2216/Add.1

Ngày thông báo: 21/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Nghị quyết 1202, ngày 8 tháng 9 năm 2023 - được thông báo thông qua G/SPS/N/BRA/2216 - đã được thông qua dưới dạng Hướng dẫn quy phạm 268, ngày 12 tháng 12 năm 2023. Quy định này thay đổi chuyên khảo về 24 hoạt chất trong danh sách chuyên khảo về hoạt chất thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được ban hành theo Hướng dẫn quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Brazil (DOU - Diário Oficial da União): B26 - Bifenthrin, B54 - Bixafem, B55 - Emamectin Benzoate, C18 - Chlorothalonil, C49 - Ethyl Carfentrazone, C63 - Lambda-Cyhalothrin, C70 - Chlorantraniliprole, C74 - Cyantraniliprole, D17 - Diflubenzuron, D39 - Dimethomorph, D41 - Diafentiurom, D55 - Dinotefuran, E33 - Spiropidion, F42.1 – Fluroxypyr methyl, hiện có mã F42, G01 - Glyphosate, G05 - Amoni glufosinate, M01 - Malathion, P17 - Propargite, P34 - Pyriproxyfen..

 1. Thông báo bổ sung số:

G/SPS/N/BRA/2210/Add.1

Ngày thông báo: 21/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Nghị quyết 1194, ngày 17 tháng 8 năm 2023 - được thông báo thông qua G/SPS/N/BRA/2210 - đã được thông qua làm Hướng dẫn quy phạm 269, ngày 12 tháng 12 năm 2023. Dự thảo nghị quyết này đề xuất đưa hoạt chất F78 - FLORYLPICOXAMIDE vào danh sách hoạt chất chuyên khảo thành phần cho thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được ban hành theo Hướng dẫn quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Brazil

 1. Thông báo bổ sung số:

G/SPS/N/BRA/2209/Add.1

Ngày thông báo: 21/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Nghị quyết 1197, ngày 22 tháng 8 năm 2023 - được thông báo thông qua G/SPS/N/BRA/2209 trong đó có các điều khoản về yêu cầu vệ sinh đối với dầu và mỡ thực vật, đã được thay đổi theo Nghị quyết 829, ngày 1 tháng 12 năm 2023.

 1. Thông báo bổ sung số:

G/SPS/N/BRA/2158/Add.1

Ngày thông báo: 21/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Nghị quyết 1158, ngày 24 tháng 4 năm 2023 - đã được thông báo thông qua G/SPS/N/BRA/2158, trong đó có các điều khoản về bằng chứng về sự an toàn và cấp phép sử dụng thực phẩm mới và thành phần mới, đã được thông qua làm Nghị quyết 839, ngày 14 tháng 12 năm 2023.

5

Hoa Kỳ

03

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3440

Ngày thông báo: 17/01/2024

Nội dung thông báo: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thông báo rằng đã nhận đơn kiến nghị về chất phụ gia màu do Quỹ Bảo vệ Môi trường và những người khác đệ trình, đề xuất sửa đổi các quy định về chất phụ gia màu để loại bỏ ba dung môi được chỉ định. Đơn kiến nghị phụ gia thực phẩm màu được nộp vào ngày 21 tháng 12 năm 2023.

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/USA/3439

Ngày thông báo: 17/01/2024

Nội dung thông báo: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thông báo rằng đã nhận đơn kiến nghị do Kerry, Inc. đệ trình, đề xuất sửa đổi các quy định về phụ gia thực phẩm để đảm bảo việc sử dụng an toàn natri alginate làm chất ổn định và chất làm đặc trong thực vật. sản phẩm protein ở mức không quá 3% Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thông báo rằng đã nhận đơn kiến nghị về phụ gia thực phẩm do Quỹ Bảo vệ Môi trường và những người khác đệ trình, đề xuất sửa đổi các quy định về phụ gia thực phẩm để loại bỏ bốn dung môi được chỉ định. Đơn về phụ gia thực phẩm được nộp vào ngày 21 tháng 12 năm 2023.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3438

Ngày thông báo: 05/01/2024

Nội dung thông báo: Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đã nhận được một số hồ sơ kiến nghị về thuốc trừ sâu yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng thuốc trừ sâu trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau.

6

Canada

03

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1542

Ngày thông báo: 05/01/2024

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-47 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với dimethenamid đã được Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1 

Hàng hóa nông sản thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa đã qua chế biến

0,01

Củ cải ngựa

1ppm = phần triệu

 1. Thông báo bổ sung số:

G/SPS/N/CAN/1532/Add.1

Ngày thông báo: 18/01/2024

Nội dung thông báo: D-96-07: Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu để sàng lọc, ngũ cốc và hạt giống để làm sạch Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) gần đây đã hoàn thành việc xem xét các yêu cầu nhập khẩu ngũ cốc và hạt giống. Do đó, CFIA đã sửa đổi chỉ thị chính sách sức khỏe thực vật, D-96-07: Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu để sàng lọc, ngũ cốc và hạt giống để làm sạch. Mặc dù phần lớn các yêu cầu được nêu trong chỉ thị D-96-07 vẫn nhất quán với các yêu cầu nhập khẩu hiện tại, CFIA đang dỡ bỏ lệnh cấm hạt giống hoặc ngũ cốc phải được làm sạch ở Canada khi nguyên liệu có nguồn gốc từ bên ngoài Bắc Mỹ. Chỉ thị được đề xuất có thể được truy cập trên nền tảng WTO. Danh sách các bản cập nhật và chính sách thay thế có thể được tìm thấy ở trang 1 của tài liệu.

Các trang được cập nhật

D- 96-07: Yêu cầu nhập khẩu đối với sàng lọc và ngũ cốc và hạt giống để làm sạch

Trang mới

Phụ lục 1: Đơn đề nghị xử lý hoặc nhập khẩu sàng lọc từ quá trình làm sạch hạt giống hoặc ngũ cốc từ lục địa Hoa Kỳ

Phụ lục 2: Đơn đề nghị xử lý sàng lọc trong quá trình làm sạch hạt, ngũ cốc nhập khẩu từ nước ngoài.

 1. Thông báo bổ sung số:

G/SPS/N/CAN/1536/Add.1

Ngày thông báo: 17/01/2024

Nội dung thông báo: Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho carfentrazone -ethyl được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1536 (ngày 23 tháng 10 năm 2023) đã được thông qua vào ngày 15 tháng 1 năm 2024. MRL đề xuất được thiết lập thông qua nhập vào cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa và được cung cấp dưới đây:

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông sản thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa đã qua chế biến

0,1

Hạt mù tạt (loại gia vị)

1 ppm = phần triệu.

7

Vương quốc Anh

02

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/50

Ngày thông báo: 21/12/2023

Nội dung thông báo: Những sửa đổi sau đây đang được thực hiện đối với Anh, Scotland và xứ Wales (Anh) giữ nguyên luật pháp (Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) 2019/2072):

A. Việc bổ sung các loài gây hại kiểm dịch (QP) mới của Vương quốc Anh đã được đánh giá là đáp ứng các tiêu chí để trở thành QP:

Chrysobothris femorata – với các yêu cầu nhập khẩu cụ thể đối với cây ký chủ và gỗ từ Canada và Hoa Kỳ;

Chrysobothris mali – với các yêu cầu nhập khẩu cụ thể đối với cây ký chủ và gỗ từ Canada và Hoa Kỳ;

− Virus gây bệnh đốm gân ớt (Chilli veinal mottle virus) – không có yêu cầu nhập khẩu cụ thể;

Lycorma delicatula – không có yêu cầu nhập khẩu cụ thể.

B. Việc bổ sung các loài gây hại kiểm dịch tạm thời (PQP) mới của GB đã được đánh giá là đáp ứng các tiêu chí để trở thành QP dựa trên đánh giá tạm thời:

Agrilus mali;

− Lonsdalea populi;

 − Orgyia leucostigma.

C. Việc bổ sung hạt Solanum sisymbriifolium làm vật chủ mới được biết đến vào loài Potato spindle tuber viroid (RNQP) hiện có (PSTVd), vì tổ hợp dịch hại-ký chủ đã được đánh giá là đáp ứng các tiêu chí của RNQP.

D. Đưa ra yêu cầu nhập khẩu cụ thể đối với việc nhập khẩu Chi Vân sam (Picea spp.)

Cây trang trí giáng sinh, không nhằm mục đích đưa ra thị trường, từ Na Uy chỉ để trưng bày trong thời gian ngắn.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/49

Ngày thông báo: 21/12/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan An toàn Thực phẩm Vương quốc Anh thông báo tới các thành viên về dự thảo cấp phép cho 13 sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi được sử dụng trên thị trường GB, bao gồm các giấy phép mới, sửa đổi và gia hạn các giấy phép hiện có (với những thay đổi về điều kiện sử dụng, yêu cầu về nhãn, công thức và /hoặc để sử dụng với các loài động vật khác hoặc phân nhóm của chúng). Các đơn đăng ký đã được gửi và đã được FSA và FSS kiểm tra theo quy trình phân tích rủi ro của Vương quốc Anh.

Cấp phép này được thực hiện trên cơ sở các chức năng của phụ gia thức ăn chăn nuôi được nêu dưới đây, với các thông số kỹ thuật chi tiết được nêu trong các cuộc tham vấn được liên kết ở phần 9.

Các chất phụ gia dinh dưỡng, thuộc nhóm chức năng của 'axit amin, muối và các chất tương tự của chúng' nhằm cung cấp các vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho khẩu phần ăn của động vật:

• RP1052a - L-lysine base (lỏng) (được cấp phép mới) làm phụ gia thức ăn cho tất cả các loài động vật;

• RP1052b - L-lysine monohydrochloride (được cấp phép mới) làm phụ gia thức ăn cho tất cả các loài động vật.

Các chất phụ gia công nghệ, thuộc nhóm chức năng 'phụ gia ủ chua' nhằm cải thiện quá trình sản xuất, lên men hoặc/hoặc tính ổn định hiếu khí của thức ăn ủ chua trong chế biến thức ăn chăn nuôi:

• RP263 - Lacticaseibacillus rhamnosus (IMI 507023) (cấp phép mới) làm phụ gia thức ăn cho tất cả các loài động vật;

• RP267 – Pediococcus pentosaceus (IMI 507024) (ủy quyền mới) làm phụ gia thức ăn cho tất cả các loài động vật;

• RP270 – Pediococcus pentosaceus (IMI 507025) (ủy quyền mới) làm phụ gia thức ăn cho tất cả các loài động vật;

• RP271 – Lactiplantibacillus plantarum (IMI 507026) (cấp phép mới) làm phụ gia thức ăn cho tất cả các loài động vật;

• RP272 – Lactiplantibacillus plantarum (IMI 507027) (cấp phép mới) làm phụ gia thức ăn cho tất cả các loài động vật;

• RP273 – Lactiplantibacillus plantarum (IMI 507028) (cấp phép mới) làm phụ gia thức ăn cho tất cả các loài động vật;

• RP687 – Lactiplantibacillus plantarum (DSM 26571) (cấp phép mới) làm phụ gia thức ăn cho tất cả các loài động vật.

Các chất phụ gia kỹ thuật chăn nuôi, thuộc nhóm chức năng 'chất tăng cường khả năng tiêu hóa' nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa trong khẩu phần ăn của động vật:

• RP215 – Endo-1,4-beta-xylanase (3.2.1.8) (đổi mới và sử dụng mới) làm chất tăng cường khả năng tiêu hóa cho tất cả các loài gia cầm, heo con (đang bú và cai sữa), heo vỗ béo và các loài heo nhỏ;

• RP954 – Endo-1,4-beta-xylanase (3.2.1.8) (đổi mới) làm phụ gia thức ăn cho heo con (đã cai sữa), gà vỗ béo, gà nuôi đẻ, gà tây vỗ béo và gà tây nuôi giống;

• RP955 – 6-phytase (EC 3.1.3.26) (đổi mới) làm phụ gia thức ăn cho gia cầm vỗ béo, gia cầm chăn nuôi, gia cầm đẻ và lợn.

Phụ gia kỹ thuật chăn nuôi, thuộc nhóm chức năng gồm 'các chất có ảnh hưởng có lợi đến môi trường' nhằm giảm sản xuất khí thải mêtan:

• RP1059 – 3-nitrooxypropanol (cấp phép mới) làm phụ gia thức ăn cho động vật nhai lại để sản xuất sữa và sinh sản.

8

Malaysia

01

 1. Thông báo bố sung số: G/SPS/N/MYS/58

Ngày thông báo: 18/01/2024

Nội dung thông báo: Sửa đổi Bảng I và Bảng II của Phụ lục A Thứ mười lăm về Quy định Thực phẩm 1985 PU(A) 437/1985.

Các sửa đổi được đề xuất đối với Bảng I và Bảng II của Phụ lục A thứ mười lăm của Quy định Thực phẩm năm 1985 như sau:

1) Loại bỏ colistin và các chi tiết liên quan đến nó khỏi Bảng I của Phụ lục A thứ mười lăm ;

2) Đưa colistin vào Bảng II của Bảng 15 A như một loại thuốc bị cấm dùng trong thực phẩm.

 

Khác

21

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn góp ý của thông báođịa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


F95A680909C54210B8FDB03604E09E0C.pdf

Tin khác