Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 10/2022 

Từ ngày 21/9 - 20/10/2022, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 85 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 72 dự thảo và 13 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Cụ thể:

STT

Quốc gia/ khu vực

Số thông báo

Ghi chú

1

Trung Quốc

17

Các thông báo ngày 29/9/2022:

G/SPS/N/CHN/1245

Nội dung: Thay đổi công thức cấu tạo của phụ gia thực phẩm canxi ascorbate

G/SPS/N/CHN/12456

Nội dung: Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của P.R.C: phụ gia thực phẩm disodium EDTA

G/SPS/N/CHN/1247

Nội dung: Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của P.R.C: phụ gia thực phẩm natri sulfat

G/SPS/N/CHN/1248

Nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho xenlulo tự nhiên như bột gỗ hoặc bột giấy bông làm nguyên liệu thô, sau khi xử lý kiềm và etilen, sau đó được rửa và làm khô để làm phụ gia thực phẩm metyl xenluloza. Nó chủ yếu quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra của metyl xenlulo

G/SPS/N/CHN/1249

Nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia thực phẩm natri formate được điều chế bằng phản ứng của natri hydroxit và carbon monoxide (hoặc axit formic) làm nguyên liệu thô.

G/SPS/N/CHN/1250

Nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia thực phẩm quinoline yellow được sản xuất bằng cách sulfo hóa 2 - (2-quinolinyl) - 1, 3-indnedione. Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được quy định trong tài liệu

G/SPS/N/CHN/1251

Nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia thực phẩm là sáp quả muối béo morpholine. Ở một số nhiệt độ nhất định, phụ gia thực phẩm được tạo ra bởi morpholine, dầu ăn hoặc axit béo (bao gồm axit caprylic, axit capric, axit lauric, axit myristic, axit palmitic, axit stearic và axit oleic) và sáp động thực vật tự nhiên (chẳng hạn như sáp cọ) hoặc keo động thực vật tự nhiên (như lạc, nhựa thông).

G/SPS/N/CHN/1252

Nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho canxi hydroxit như một phụ gia thực phẩm được chế biến bởi đá vôi nung hoặc hàu có chứa đá vôi thành oxit canxi và sau đó bằng cách phân hủy. Nó quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm đối với phụ gia thực phẩm canxi hydroxit.

G/SPS/N/CHN/1253

Nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia thực phẩm lactitol (4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol) được sản xuất bằng cách hydro hóa, tinh chế, cô đặc, hút ẩm và các quy trình khác sử dụng lactose làm nguyên liệu, bao gồm lactitol khan, một lactitol nước và dihydrat lactitol. Nó quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với lactitol

G/SPS/N/CHN/1254

Nội dung: Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các chế phẩm enzym thực phẩm được GB 2760 cho phép và các công bố liên quan. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra của chế phẩm enzym thực phẩm.

G/SPS/N/CHN/1255

Nội dung: Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia GB 1886.96-2016 cho phụ gia thực phẩm rosin pentaerythritol ester.

So với GB 1886,96-2016, những thay đổi chính của tiêu chuẩn này như sau:

- Giá trị axit làm chất phủ được sửa đổi;

- Thí nghiệm về độ hòa tan làm chất phủ và chất nền dẻo đã được sửa đổi;

- Phần phổ điện từ như chất phủ được thêm vào;

- Tiêu chuẩn giá trị xà phòng hóa khi lớp màng chất phủ được thêm vào

G/SPS/N/CHN/1256

Nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia thực phẩm thu được từ bột thực vật xenlulo chứa α-xenluloza bằng cách tinh chế và nghiền cơ học

G/SPS/N/CHN/1257

Nội dung: Đã xóa bỏ một số phụ gia thực phẩm hoặc tiêu chuẩn sử dụng phụ gia thực phẩm, bổ sung nội dung nhãn cảnh báo sử dụng phụ gia thực phẩm chứa cồn đường

G/SPS/N/CHN/1258

Nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia thực phẩm Iron Tartrate được sản xuất bởi axit L-tartaric, natri hydroxit và clorua sắt làm nguyên liệu thô. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp xác định đối với phụ gia thực phẩm là iron tartrate

G/SPS/N/CHN/1259

Nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho vỏ, thân hoặc cành quillaja saponaria molina bark làm nguyên liệu thô. Sau khi nghiền, phương pháp chiết xuất bằng dung môi nước được sử dụng để chiết xuất phụ gia thực phẩm từ vỏ cây quillaja saponaria molina được sản xuất bằng các quy trình như lọc và tinh chế. Nó chỉ định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm đối với chiết xuất từ Quillaja

G/SPS/N/CHN/1260

Nội dung: Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho phụ gia thực phẩm chromium theaflavins được chế biến từ chè tươi hoặc polyphenol chè thông qua phản ứng chuyển hóa, tinh chế, cô đặc và làm khô bằng phản ứng enzym

G/SPS/N/CHN/1261

Nội dung: chuẩn này áp dụng cho phụ gia thực phẩm advantame (N- [N- [3- (3-hydroxy-4-metoxyphenyl) propyl] -L-α-aspartyl] -L-phenylalanin 1-metyl este) thu được phản ứng hóa học của 3-hydroxy-4-methoxycinnamaldehyde và aspartam. Chỉ định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra cho advantame

G/SPS/N/CHN/1262

Nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia thực phẩm 5-Pentyl-3Hfuran-2, một loại được điều chế bằng phản ứng hóa học với axit 3-nonenoic là nguyên liệu chính. Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của 5-Pentyl-3H-furan-2-one chủ yếu được quy định

 

2

Bra-xin

15

Bao gồm:

 • 08 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 07 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2074

Ngày thông báo: 22/09/2022

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết này là đề xuất cho một chỉ thị quy phạm – bao gồm "thiết lập phom mẫu để quản lý thực phẩm và bao bì và các tài liệu tương ứng cần phải nộp”

Trong các hội thảo về giám sát sức khỏe cho thấy rằng hiệu quả của các thủ tục quản lý hiện hành đối quản lý thực phẩm là rất thấp, được xác định như sau: Thiếu khả năng tiếp cận thông tin về quản lý sản phẩm; quy định thiếu rõ ràng; khó khăn với việc phân loại thực phẩm; thiếu định nghĩa về cách hiểu rủi ro; thông tin kỹ thuật không đầy đủ dẫn đến việc kiểm soát không đầy đủ, đặc biệt là đối với các sản phẩm có rủi ro cao hơn; năng lực hoạt động của các phòng thí nghiệm phân tích không đủ; các hình thức quy định không đủ số lượng (ủy quyền thị trường hoặc miễn ủy quyền thị trường), xem xét sự thay đổi của các loại thực phẩm hiện có và mức độ rủi ro khác nhau; kẽ hở trong quản lý. Do đó, với toàn bộ nội dung tìm thấy trong phân tích và trong số các biện pháp khác, cần thiết phải thay đổi quy định để giải quyết vấn đề chính được nêu ra.

Quy định này cũng sẽ được thông báo cho Ủy ban TBT.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2073

Ngày thông báo: 22/09/2022

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết này có các điều khoản về việc quản lý thực phẩm và bao bì thuộc thẩm quyền của hệ thống giám sát y tế quốc gia (SNVS) nhằm cung cấp trên lãnh thổ Bra-xin.

Trong các hội thảo về giám sát sức khỏe cho thấy rằng hiệu quả của các thủ tục quản lý hiện hành đối quản lý thực phẩm là rất thấp, được xác định như sau: Thiếu khả năng tiếp cận thông tin về quản lý sản phẩm; quy định thiếu rõ ràng; khó khăn với việc phân loại thực phẩm; thiếu định nghĩa về cách hiểu rủi ro; thông tin kỹ thuật không đầy đủ dẫn đến việc kiểm soát không đầy đủ, đặc biệt là đối với các sản phẩm có rủi ro cao hơn; năng lực hoạt động của các phòng thí nghiệm phân tích không đủ; các hình thức quy định không đủ số lượng (đăng ký hoặc miễn đăng ký), xem xét sự thay đổi của các loại thực phẩm hiện có và mức độ rủi ro khác nhau; kẽ hở trong quản lý. Do đó, với toàn bộ nội dung tìm thấy trong phân tích và trong số các biện pháp khác, cần thiết phải thay đổi quy định để giải quyết vấn đề chính được nêu ra.

 

3

Hoa Kỳ

07

Bao gồm:

 • 06 thông báo (các thông báo số G/SPS/N/USA/3347-3352) về dự thảo mức dư lượng (MRL) thuốc bảo vệ thực vật: novaluron, glufosinate, benzovindiflupyr, propamocarb.
 • 01 thông báo số G/SPS/N/USA/3214/Add.1 về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực đối với chất phụ gia tạo màu canxi cacbonat

4

ASEAN

06

Thái Lan: 04

Singapo: 02

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/THA/583

Ngày thông báo: 18/10/2022

Nội dung thông báo: Bộ Y tế Công cộng (MOPH) đề xuất sửa đổi thông báo MOPH liên quan đến "Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn”.

 1. Thông báo số G/SPS/N/SGP/78

Ngày thông báo: 30/09/2022

Nội dung thông báo: Cơ quan thực phẩm Singapore (SFA) đề xuất những điều sau về sửa đổi các yêu cầu ghi nhãn đối với thực phẩm đóng gói sẵn.

A.Sửa đổi quy định 5 của quy định thực phẩm về các yêu cầu chung đối với việc ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn để:

i. Yêu cầu khai báo lô hàng xác định nhà máy sản xuất và lô sản xuất thực phẩm;

ii. Yêu cầu công bố hướng dẫn sử dụng hoặc xử lý thực phẩm trong đó cách sử dụng hoặc xử lý thực phẩm không đúng sẽ dẫn đến thực phẩm không an toàn hoặc không phù hợp;

iii. Yêu cầu tên quốc gia xuất xứ của thực phẩm phải kèm theo các từ phù hợp (ví dụ: "quốc gia xuất xứ:"; "sản phẩm của"; "sản xuất tại", v.v.) và đối với đóng gói thực phẩm tại Singapore phải được khai báo nguồn gốc xuất xứ.

iv. Sửa đổi yêu cầu khai báo thành phần như sau:

a) Bắt buộc công bố công bố thành phần dưới một tiêu đề thích hợp (ví dụ: "thành phần"); và để các thành phần được liệt kê theo thứ tự giảm dần dựa trên trọng lượng phôi tại thời điểm sản xuất.

b) Bắt buộc công bố nước bổ sung theo tuyên bố về thành phần trừ khi:

1. Nước tạo thành một phần của thành phần như nước muối, xi-rô hoặc nước dùng được sử dụng trong thực phẩm hỗn hợp và được khai báo như vậy trong danh sách các thành phần;

2. Nước bị bay hơi trong quá trình sản xuất;

3. Nước chiếm ít hơn 5% thành phẩm; và

4. Nước được sử dụng để hoàn nguyên các thành phần khử nước trong đó lượng nước được thêm vào bằng với lượng nước đã loại bỏ ban đầu trong quá trình sản xuất thành phần khử nước.

c) Miễn khai báo chất hỗ trợ chế biến.

d) Bắt buộc công bố sự hiện diện của bất kỳ chất gây dị ứng nào thu được thông qua việc sử dụng công nghệ sinh học liên quan đến thực phẩm và các thành phần được biết là gây quá mẫn cho cá nhân (như được liệt kê trong quy định 5 (4) (ea)

e) Cập nhật danh sách các điều khoản chung được phép theo lịch trình đầu tiên của quy định thực phẩm và do đó, hủy bỏ quy định 6 (4).

B. Sửa đổi quy định 6 để miễn thực phẩm được đóng gói trong các đơn vị nhỏ, nơi có diện tích bề mặt lớn nhất dưới 10 cm², kể từ việc khai báo thông tin sau trên nhãn với điều kiện người mua tiềm năng có thể tiếp cận được thông tin qua tài liệu vật lý hoặc một trang web hoặc hồ sơ điện tử khác:

i. Tuyên bố về thành phần (bao gồm tuyên bố về tartrazine, các thành phần được biết là gây quá mẫn cho cá nhân)

ii. Nhận dạng lô

iii. Tuyên bố cho thực phẩm có chứa aspartame

iv. hướng dẫn sử dụng hoặc xử lý thực phẩm

C. Sửa đổi quy định 9 và 9A của quy định thực phẩm để cấm sử dụng các tuyên bố hoặc gợi ý liên quan đến thực phẩm mà:

i. Thực phẩm khác không an toàn cho người tiêu dùng;

ii. Một thành phần trong thực phẩm được xác định là không an cho người tiêu dùng;

iii. Thực phẩm không chứa chất phụ gia mà không được các quy định cho phép; hoặc

iv. thực phẩm không chứa bất kỳ chất nào bị cấm trong thực phẩm.

D. Để đưa vào quy định mới 12A đối với thực phẩm được quảng cáo hoặc bán trên nền tảng bán hàng trực tuyến, yêu cầu kê khai các thông tin sau trên danh sách bán thực phẩm đóng gói sẵn:

i. Tên thực phẩm

ii. Danh sách các thành phần (bao gồm công bố về tartrazine và thực phẩm được biết là gây quá mẫn cảm)

iii. Khối lượng và trọng lượng khô

iv. Tên và địa chỉ của nhà sản xuất, đóng gói, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc bán sản phẩm ở Singapore

v. Tên nước xuất xứ

vi. Hướng dẫn sử dụng hoặc xử lý thực phẩm

E. Bao gồm định nghĩa và tiêu chí cụ thể cho thực phẩm được bán dưới dạng "không chứa gluten", "không chứa gluten tự nhiên" và "cắt giảm gluten".

5

EU

05

Bao gồm:

 • 01 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 04 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/524/Add.1

Ngày thông báo: 22/09/2022

Nội dung thông báo: Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/524 (ngày 07 tháng 12 năm 2021) hiện đã được thông qua bởi quy định của ủy ban (EU) 2022/1616 ngày 15 tháng 9 năm 2022 về các vật liệu và vật liệu nhựa tái chế tiếp xúc với thực phẩm và bãi bỏ quy định (EC) số 282/2008 (văn bản có liên quan đến EEA) OJ L243, ngày 20 tháng 9 năm 2022. Quy chế này sẽ có hiệu lực vào ngày 20 sau khi được công bố trên tạp chí chính thức của liên minh Châu Âu.

6

Đài Loan

03

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/599

Ngày thông báo: 13/10/2022

Nội dung thông báo: Hàng hóa được phân loại theo mã 135/CCC, cụ thể phải tuân theo "Quy định kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và sản phẩm liên quan" nếu chúng được sử dụng cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ thực phẩm, hộp đựng hoặc bao bì thực phẩm. Các nhà nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra với Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/597

Ngày thông báo: 05/10/2022

Nội dung thông báo: Dự thảo thay đổi mức dư lượng thuốc trừ sâu của afidopyropen, benthiavalicarb isopropyl, cyantraniliprole, cyflumetofen, dinotefuran, flufenoxuron, flutianil, ipfencarbazone, isofetamid, isopyrazam, mandipropamid, oxathiapiprolin, metaflumizone, propyrisulfuron, pydiflumetofen, pyraziflumid, pyriftalid, tetraniliprole, thiacloprid có trong trái cây, rau, các loại ngũ cốc , đậu khô, thảo mộc, trà và hạt cây

 

7

Hàn Quốc

02

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/763

Ngày thông báo: 17/10/2022

Nội dung thông báo: Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi "đồ dùng thực phẩm: đồ đựng và bao gói thực phẩm".

1) Các tiêu chuẩn sử dụng nhựa tổng hợp tái chế được sửa đổi;

2) Các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của nhựa tổng hợp poly (butylene adipate terephthalate) (PBAT) mới được thiết lập;

3) Các phương pháp kiểm tra hoặc từ ngữ được sửa đổi.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/762

Ngày thông báo: 06/10/2022

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi đối với các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực phẩm:

1. Sửa đổi các tiêu chuẩn bảo quản và phân phối:

- Mở rộng loại sản phẩm đông lạnh có thể phân phối sau khi rã đông;

- Để thịt trong tủ lạnh tạm thời đông lạnh để xay nhỏ;

- Cho phép sử dụng nhiệt độ phòng và các sản phẩm lạnh làm thành phần đông lạnh đồ ăn sơ chế sẵn;

2. Sửa đổi định nghĩa về loại thực phẩm:

- Mở rộng loại hình sản phẩm công thức dinh dưỡng dành cho người cao tuổi và người bệnh;

- Sửa lại định nghĩa của đồ ăn sơ chế sẵn có chứa thịt.

8

Nhật Bản

02

Bao gồm:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1120

Ngày thông báo: 17/10/2022

Nội dung thông báo: Chỉ rõ Trachemys scripta Procambarus clarkii (Rùa tai đỏ và tôm hùm đất) là loài ngoại lai xâm lấn.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1076/Add.1

Ngày thông báo: 30/09/2022

Nội dung thông báo: Sửa đổi pháp lệnh thực thi Đạo luật Bảo vệ thực vật và các yêu cầu liên quan

Sửa đổi và yêu cầu này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2023

9

Hiệp hội hợp tác các tiểu vương quốc Ả Rập vùng vịnh

01

Thông báo số: G/SPS/N/ARE/258, G/SPS/N/BHR/225,  G/SPS/N/KWT/122, G/SPS/N/OMN/121 G/SPS/N/QAT/125, G/SPS/N/SAU/477 , G/SPS/N/YEM/66

Ngày thông báo: 29/09/2022

Nội dung thông báo: Hướng dẫn của Hiệp hội hợp tác các tiểu vương quốc Ả Rập vùng vịnh về Kiểm soát Thực phẩm nhập khẩu và cơ chế Thực hiện..

 

 

Khác

27

 

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn góp ý của thông báo, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


92DF973E1B8F4A6DA4D9E07B06E07300.docx

Tin khác